Dit zijn de plannen van het nieuwe Leeuwarder college: bezuinigen zonder minima te treffen

Fors bezuinigen en toch kwetsbare bewoners ontzien: het nieuwe Leeuwarder college, met twee nieuwe gezichten, krijgt weinig bewegingsruimte.

Het nieuwe college van Leeuwarden: wethouder Hilde Tjeerdema, wethouder Friso Douwstra, burgemeester Ferd Crone, wethouder Sjoerd Feitsma, wethouder Herwil van Gelder, wethouder Henk Deinum en gemeentesecretaris Reindert Hoek (van links naar rechts). FOTO NIELS WESTRA

Het nieuwe college van Leeuwarden: wethouder Hilde Tjeerdema, wethouder Friso Douwstra, burgemeester Ferd Crone, wethouder Sjoerd Feitsma, wethouder Herwil van Gelder, wethouder Henk Deinum en gemeentesecretaris Reindert Hoek (van links naar rechts). FOTO NIELS WESTRA

De tijd voor grootse projecten is in Leeuwarden voorlopig voorbij. Dinsdagmiddag, net iets meer dan twee weken voor het begin van de Culturele Hoofdstad, presenteerde het nieuwe college van b. en w. zijn plannen voor de komende vier jaar. Met in de kern een beperkte opgave: fors bezuinigen om in 2021 een gezonde begroting over te houden. Maar die bezuinigingen mogen minima, jongeren in de jeugdzorg, ouderen en gehandicapten eigenlijk niet treffen.

Tekort van 12 miljoen wegwerken

Het bekende trio van PvdA, PAL/GroenLinks en CDA blijft de Friese hoofdstad regeren, maar deelt nu de vloer met D66. Samen moeten ze het jaarlijkse tekort van 12 miljoen euro op het ‘sociaal domein’, dus de bijstand, jeugdhulp en WMO, de komende vier jaar wegwerken. Daarbij hoopt Leeuwarden op hulp uit Den Haag, maar ook van andere Friese gemeenten: de Friese hoofdstad betaalt nu vaak voor zorg van mensen die elders wonen. Dat moet anders, vindt het college.

Voor de PvdA blijven Sjoerd Feitsma (cultuur, financiën) en Henk Deinum (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) in het college zitten. Het CDA houdt Friso Douwstra (werk, economische zaken, verkeer) , D66 schuift boegbeeld Hilde Tjeerdema (jeugd, onderwijs, digitalisering) naar voren. Helemaal nieuw is Herwil van Gelder (duurzaamheid, dorpen en wijken, WMO), voor PAL/GroenLinks.

Sociale wijkteams reorganiseren

Bezuinigd wordt er op het sociaal domein wel degelijk, voor 4,75 miljoen euro. Een boel geld, maar de coalitie hoopt dat te bereiken door de sociale wijkteams van Amaryllis te reorganiseren. Niet Amaryllis, maar de gemeente bepaalt straks wie welke hulp nodig heeft. Dringende gevallen houden de nodige zorg, mensen met lichte problemen zullen vaker moeten wachten. Bij Amaryllis zullen mensen worden ontslagen, maar deels weer bij de gemeente in dienst komen.

Bij de gemeente geldt een gedeeltelijke vacaturestop. Veel ambtenaren zitten vlak voor hun pensioen, maar van elke drie vacatures worden er maar twee opgevuld. Na jaren vol ingrijpende bouwprojecten, van het Fries Museum tot de Heak, blijft het nu stil. ,,We gaan van de hardware naar de software.’’

Culturele infrastructuur

Een ander speerpunt van het nieuwe college is de culturele infrastructuur. De nieuwe bibliotheek krijgt vanaf 2019 75.000 euro per jaar extra voor vernieuwing, zoals programma’s om laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook filmhuis Slieker en omroep LEO krijgen extra steun (beide 20.000 euro per jaar) om een gezonde exploitatie te behouden. Bijdragen voor De Harmonie en poppodium Neushoorn worden in 2019 verhoogd met drie ton.

Het autoluw maken van de omgeving van het Gouverneursplein moet de binnenstad aantrekkelijker maken.

Bereikbaarheid en mobiliteit verbeteren

Ook bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijke thema’s de komende jaren. Voor de ontwikkeling van de Werpsterhoek is het van belang om de bestaande spoorbrug over het Van Harinxmakanaal, ‘een groot knelpunt’, aan te pakken. Ook wil het college Leeuwarden verder ontwikkelen als fietsstad. Concreet betekent dit onder meer dat er fietssnelpaden worden aangelegd.

De oversteek bij de spoorwegovergang Schrans en het Zuiderplein ziet het college als grootste verkeersknelpunt. De komende jaren wordt onderzocht of er een fietstunnel onder het plein aangelegd kan worden. Het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug zit er, gezien de forse bezuinigingen, niet in.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland