Dit zijn de leukste lezersinzendingen van de 'Buorren Twa'-prijsvraag. Wie bedacht de beste oneliner van wat de dokter te vertellen had aan Geart Oenema?

Is het u wel eens opgevallen dat organisatoren van prijsvragen meestal bitter weinig vertellen over het aantal inzendingen dat ze uiteindelijk hebben binnengehaald? Ze zeggen dat er heus massaal is gereageerd, roepen iets over een overstromende mailbox, maar noemen vooral geen cijfers en dat is geen goed teken. Dat gaan we anders doen met de Buorren Twa-prijsvraag, zoals die op zaterdag 29 mei in de LC stond. Die leverde namelijk precies 164 reacties op. Dit zijn de winnaars.

Omdat 15 inzenders meerdere suggesties presenteerden (hier verdient veelverzinner en oud-winnaar Pieter Postma uit Burgum een eervolle vermelding) kregen juryleden Alie Veenhuizen, Anne Roel van der Meer en ondergetekende 202 oneliners voor de kiezen.

Omdat 15 inzenders meerdere suggesties presenteerden (hier verdient veelverzinner en oud-winnaar Pieter Postma uit Burgum een eervolle vermelding) kregen juryleden Alie Veenhuizen, Anne Roel van der Meer en ondergetekende 202 oneliners voor de kiezen.

Omdat 15 inzenders meerdere suggesties presenteerden (hier verdient veelverzinner en oud-winnaar Pieter Postma uit Burgum een eervolle vermelding) kregen juryleden Alie Veenhuizen, Anne Roel van der Meer en ondergetekende 202 oneliners voor de kiezen.

Alles draaide om de vraag wat de arts op het plaatje te vertellen had aan hoofdrolspeler Geart Oenema. De inzendingen vormden een fraaie afspiegeling van de gezondheidszaken die de lezers van de LC bezighouden. Natuurlijk kwam corona geregeld voorbij. Maar ook het thema ‘leefstijl’ stak bovengemiddeld vaak de kop op, ook met verwijzingen naar het bier-en-chipspakket dat traditioneel op het spel staat tijdens deze prijsvraag.

Menigmaal werd de blakende bierbuik van Geart vergeleken met de bolle buik van een zwangere vrouw. Voor een man van middelbare leeftijd kan zoiets hard aankomen, maar van vierjarige Antsje Koopmans (,,Jo ha in baby yn’e búk!’’) uit Scharnegoutum kunnen we dat hebben.

Dat Buorren Twa aandacht trekt blijkt niet alleen uit de hoeveelheid inzendingen, maar ook uit de woonplaatsen van de inzenders, van wie sommigen tot ver buiten de provincie wonen. Tot de top-16 reikten twee strip-professionals: Charles Guthrie en Floris Oudshoorn.

Zij legden het in de finale beoordeling af tegen de onbetwiste winnaar: Winfried Bij, uit Amsterdam. Behalve bier en chips kan hij ook het behoorlijk zeldzame Buorren Twa-T-shirt tegemoet zien, waarvan er straks drie in omloop zijn.

De inzending van Bij staat op de enige juiste plek: de vaste strippagina op de achterzijde van deze krant. De vijftien runners-up (inclusief een dubbelinzending) maken hun opwachting op deze beide pagina’s.

WINNAAR

Ik ha hjir it resultaat fan jo harsenûndersyk: we hawwe neat fûn. Winfried Bij, Amsterdam

TOP-2 tot 16

Wat tinke jo sels dat jo hawwe? Siebren Miedema, Gouda & Roald Uildriks, Leeuwarden


Nee hear, jo hawwe gjin midlifekrisis. Jo binne oan ‘e ein. Jappie Zeinstra, Blauwhuis


Oenema, da’s in skoft lyn! Dat jo noch lib je! Charles Guthrie, Leeuwarden

Dus jo tinke sels dat jo te lange bûkspieren hawwe, Oenema? René de Vries, Heerenveen

Dus jo prate mei jo hûn? Germ van Wijngaarden, Sint Annaparochie

Min nijs, Oenema! Jo kinne noch wol fiiftûzen ôfleverings mei. Broer Jorritsma, Dronryp

Oenema, sokke lange stokjes foar yn de noas binne der net. Pieter Postma, Burgum

Wetter, koarn, hop, gist,en alkohol, dat is net de skiif fan fiif. Monique de Vries, Gorredijk

Moaie BMI, Geart! Mar dan haw ik it wol oer dyn Bier-Mayonêze-Yndeks. Wolter Jetten, Langezwaag

Folslein sûn! Mar ik foarsjoch in panykoanfal as jo myn rekken thúskrije… Arjan Berger, Echten

Goed nijs: jo ha krekt lang genôch te libjen om myn rekkens te beteljen. Floris Oudshoorn, Amsterdam

Goed nijs: ik bin einliks ynlotte foar de stúdzje medisinen. Reinoud Hoekstra, Heerenveen

Út de scan docht bliken dat jo blineterm ek noch dôf is. Henk Kluitenberg, Nijeberkoop

Jee, dit liket wol de Fryske fariant. Anton Bruinsma, Dokkum

Trije kear deis gjin bier, Oenema! Ted ‘s Gravemade, Koudum

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Instagram
Fotoserie