Dit zijn de drie opties voor de Provinciale Staten voor het weidevogelbeleid tot 2030 (van doorgaan op de huidige weg tot een schep er bovenop)

Wat in de jaren 2014-2020 niet lukte, willen GS met hernieuwde moed alsnog klaarspelen voor 2030: het ombuigen van de neergang van de weidevogelstand.

Tureluurs verjagen roofdier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Tureluurs verjagen roofdier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Die ommekeer wil gedeputeerde Douwe Hoogland bereiken met het inrichten van grote weidevogelgebieden. ,,It giet der foar alles om dat we de biotoop foar de fûgels op oarder meitsje. We moatte de omjouwing sa oanpasse dat fûgels dêr hinne komme en ek har aaien lizze en piken grutbringe en dat dy dêr ek noch in goed skûlplak fine. Yn sokke gebieten kinst ek makliker en effisjinter omgean mei it predaasjebehear. It binne no faak dochs noch te lytse platsjes mei in hurde skieding tusken greidfûgelbehear en gongbere lânbou. Dan witte predatoaren ek daliks wêr’t it te heljen is.’’

Drie verschillende opties

Nieuws

menu