Dit onderzoek van de Fryske Akademy laat zien hoe de Friese taal verschilt tussen generaties

Corpus Boarnsterhim heet het taalonderzoek waarvoor de Fryske Akademy families zoekt die hun uitspraak in zowel het Fries als Nederlands vast willen laten leggen.

Marjoleine Sloos onderzoekt in hoeverre bij drie generaties de uitspraak van het Fries door het Nederlands beïnvloed werd en andersom. Foto Niels Westra

Marjoleine Sloos onderzoekt in hoeverre bij drie generaties de uitspraak van het Fries door het Nederlands beïnvloed werd en andersom. Foto Niels Westra

Op het bureau van onderzoekster Marjoleine Sloos van de Fryske Akademy liggen talloze cassettebandjes. En schriften waarin de opgenomen teksten op deze bandjes deels met de hand uitgeschreven zijn. Voor Corpus Boarnsterhim moeten we terug naar de jaren 1982-1984 toen professor Tony Feitsma op de Vrije Universiteit in Amsterdam het project bedacht.

87 cassettebandjes met twee kanten

Nieuws

menu