Dit is de routekaart om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen

.

. ANP

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Als het aantal besmettingen een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, volgen er automatisch maatregelen.

In het overzicht is per risiconiveau te zien welke maatregelen er dan in jouw regio gaan gelden. De Veiligheidsregio kan dan nog bepalen of er aanvullend strengere maatregelen nodig zijn als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Twee categorieën

De routekaart bevat twee categorieën van maatregelen: stappen die sowieso worden genomen als de besmettingen een bepaald niveau bereiken, en maatregelen die worden overwogen.

Vier niveaus

Het kabinet hanteert vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Zo worden bij ‘zeer ernstig’ eet- en drinkgelegenheden gesloten en worden sportwedstrijden voor volwassenen verboden.

Daarnaast is er nog een lijst van mogelijke ingrepen. In de 'zeer ernstige' situatie gaat het dan onder meer om het "sluiten van sectoren met veel bezoekersstromen (pretparken, musea)" en het sluiten van "binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s en seksclubs".

Bekijk hieronder de routekaart die dinsdagavond de site van de Rijksoverheid is gepubliceerd.