Dit is de routekaart om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen

.

. ANP

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Als het aantal besmettingen een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, volgen er automatisch maatregelen.

In het overzicht is per risiconiveau te zien welke maatregelen er dan in jouw regio gaan gelden. De Veiligheidsregio kan dan nog bepalen of er aanvullend strengere maatregelen nodig zijn als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Twee categorieën