Dit is de klimaatbrief die Ed Nijpels van Iepen Up kreeg

FOTO JAAP SCHEEREN

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft woensdagavond tijdens het debat over het klimaatakkoord van de Leeuwarder Courant een klimaatbrief van Iepen Up gekregen.

,,We stevenen af op een opwarming van 4 graden in 2084, als we doorgaan met leven zoals we leven; als we doorgaan met politiek bedrijven zoals we politiek bedrijven; als we doorgaan met onszelf te organiseren zoals we onszelf organiseren; en als we doorgaan met kunst maken zoals we kunst maken'', staat in de brief, die is ondertekend door Evanne Nowak, Matthea de Jong en deelnemende kunstenaars van de Artistieke Klimaattop.

Lees hieronder de volledige brief.

,,Daarom kwamen wij op 13 oktober 2018 bij elkaar, voor de eerste Artistieke Klimaattop. Omdat wij als kunstenaars willen bijdragen aan het formuleren van een antwoord op de vele complexe vragen waar klimaatontwrichting ons voor stelt.''

De kunstenaars willen meepraten bij de klimaattafels. Klimaatverandering moet volgens hen als een avontuur worden gezien. ,,Wij kunstenaars durven groot te dromen en kunnen mensen tot tranen toe roeren. Wij kunnen anders kijken.''

Nieuws

Meest gelezen