Dit heeft Rutte III voor Friesland in petto

Mark Rutte staat de pers te woord op het Binnenhof. FOTO ANP/JERRY LAMPEN

Extra agenten naar de regio, meer geld naar kleine scholen en tientallen miljoenen euro’s voor het opknappen van monumentale kerken. Verder krijgt het Waddengebied één beheerautoriteit, wordt de verplichte weidegang geschrapt en komt er een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. Het kabinet-Rutte III presenteerde dinsdagmiddag zijn regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Hieronder twintig voor Friesland belangrijke punten:

1. Meer geld voor agenten

De politie krijgt 267 miljoen euro extra voor wijkagenten. De verdeling over de regio’s wordt geactualiseerd. Dat betekent in de praktijk meer agenten naar de regio.

2. Strenger prostitutiebeleid

Relevant voor Leeuwarden: het strenge prostitutiebeleid, van vergunningsplicht tot het strafbaar maken van pooiers.

3. Geen rechtbanken dicht

In beginsel sluiten er geen rechtbanken in de regio. Goed nieuws voor Leeuwarden. De afgelopen jaren hing sluiting regelmatig boven de rechtbank. Ook komt er een experiment met buurtrechters die zitting hebben in de regio.

4. Gevangenissen in regio

Als er gevangenissen moeten sluiten, gebeurt dit niet buiten de Randstad. De Marwei blijft dus open, net als de penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen.

 

5. Burgerinitiatieven

Het kabinet geeft bij wet meer ruimte voor burgerinitiatieven, zoals het door Leeuwarden ingevoerde right to challenge . Dat betekent dat burgers de overheid kunnen uitdagen om taken aan hen over te dragen.

6. Verplichte brugklassen

Er komt een nieuwe wettelijke plicht om in alle regio’s alle soorten brugklassen te garanderen.

7. Geld voor kleine scholen

Er komt structureel 20 miljoen euro extra beschikbaar voor kleine scholen om de kwaliteit te garanderen. De fusietoets in het basisonderwijs wordt afgeschaft. Dit maakt het makkelijker om kleine scholen in stand te houden. De toets in het voortgezet onderwijs gaat in krimpgebieden deels op de helling. Friesland kent relatief veel kleine (dorps)scholen. Verschillende moesten afgelopen jaren noodgedwongen de deuren sluiten.

8. Bezuiniging 'groen' onderwijs teruggedraaid

De bezuiniging van 10 miljoen euro op het ‘groene’ onderwijs (in Friesland aangeboden door Nordwin en Van Hall Larenstein) wordt teruggedraaid. Deze vorm van onderwijs valt nu nog onder het ministerie van Economische Zaken maar wordt ondergebracht bij het ministerie van OCW.

 

9. Geld voor technisch vmbo

Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor het technisch vmbo. Goed nieuws voor onder meer de innovatieve bedrijven in Drachten die moeilijk aan technisch personeel kunnen komen.

10. Recht om huurwoning over te nemen

Het regeerakkoord geeft bewoners meer rechten om woningen van woningbouwcorporaties over te nemen. Deze problematiek speelde onder meer in Jirnsum.

11. Ouderparticipatie-crèches

Ouderparticipatie-crèches hebben ook een plek gekregen. Dat betekent redding voor It Hinnepykje in Sneek, die anders gesloten zou moeten worden.

12. Water blijft topsector

In het topsectorenbeleid zijn veel onderwerpen afgevallen maar de topsector ‘water’ blijft overeind. Dat is positief voor Wetsus.

13. Treinlijn Zwolle-Leeuwarden in regionale concessie

De treinlijn Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden gaat in de regionale concessie mee, en op dit traject komen extra treinen. Dit geeft in de toekomst ook kansen voor vervoerders zoals Arriva uit Heerenveen.

 

14. Extra geld naar de regio

Er komen diverse fondsen voor de regio, waaronder 2 miljard euro voor infrastructuur. In het regeerakkoord worden alleen wegen bij naam genoemd, maar de vier coalitiepartijen hebben afgesproken dat verbreding van de sluis bij Kornwerderzand prioriteit krijgt.

15. Extra geld voor regionale wegen

Er komt 100 miljoen euro voor fietspaden en voor een betere verkeersveiligheid op regionale wegen.

16. Beheerautoriteit Wadden

Er komt voor het Waddengebied één beheerautoriteit. Dit moet een einde maken aan de huidige ‘spaghetti’ van overlegstructuren.

17. Minister van Landbouw

De minister van Landbouw keert terug. Er komt een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren van 75 miljoen euro. De verplichte weidegang wordt niet ingevoerd.

18. Postbode op platteland blijft

De postbezorging op het platteland blijft overeind. Met name PostNL wilde deze verder inperken.

 

19. Miljoenen voor opknappen kerken

Er komen tientallen miljoenen euro’s vrij voor het opknappen en herbestemmen van monumentale kerken. Friesland telt de meeste per hoofd van de bevolking. In totaal krijgt de monumentensector er 325 miljoen euro bij.

20. Omrop op NPO1

Het kabinet zet druk op de invoering van de vensterprogrammering bij de publieke omroep. Dat betekent concreet dat Omrop Fryslân eindelijk te zien zal zijn op NPO1.

Nieuws