Directeur omroep LEO per direct weg

Casper Smits.

Casper Smits, de directeur van Leeuwarder lokale omroep LEO, is per onmiddellijk weggestuurd. Het heeft te maken met de fusie van LEO en Radio Middelsé, de omroep van Leeuwarderadeel.

Omroep LEO (Leeuwarden en omstreken) begon op 1 september 2014 met uitzenden. Het was de voortzetting van lokale omroep Mercurius, waar veel interne ruzies waren en die de zendmachtiging was kwijtgeraakt.

In 2014 werd een deel van Boarnsterhim aan de gemeente Leeuwarden toegevoegd, zodat de omroep een groter gebied behelsde. De nieuwe omroep kreeg ruimte naast schouwburg De Harmonie, waar voorheen het Leeuwarder Filmhuis zat.

Speeltje

Smits, die in het verleden vrijwilliger was geweest bij Mercurius, werd directeur. HIj zegde er zijn baan als leraar Nederlands in Groningen voor op. Een jaar later drongen zes programmamakers aan op het vertrek van Smits, die LEO zou zien als ,,zijn speeltje’’. Een ruzie over het instellen van een programmaraad ging daaraan vooraf. Ook zou hij ervaren oudgedienden geen ruimte op de zender geven.

Andere invulling

Nu er een herindeling op komst iis van Leeuwarden met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel brengt dat ook een fusie mee van LEO met Radio Middelsé uit Stiens. Het bestuur van LEO heeft laten weten dat er een ,,andere invulling’’ komt voor de directie en Casper Smits per direct is vertrokken. ,,Geen gemakkelijk besluit wanneer je het eens bent over het einddoel maar verschilt van visie over de weg ernaartoe’’, aldus het bestuur.

Nieuws