Diploma praktijkonderwijs is 'mijlpaal en startpunt'

Een primeur voor de driehonderd leerlingen die dit schooljaar het praktijkonderwijs verlaten: ze krijgen een diploma in plaats van een getuigschrift.

Youri Wolters kreeg gisteren op de stoep voor zijn huis in Damwoude het diploma uitgereikt door docenten van de praktijkschool van Comenius Zamenhof in Leeuwarden.

Youri Wolters kreeg gisteren op de stoep voor zijn huis in Damwoude het diploma uitgereikt door docenten van de praktijkschool van Comenius Zamenhof in Leeuwarden. FOTO JILMER POSTMA

Alle zeven scholen voor praktijkonderwijs in Friesland werken samen in dit project. De waarde van de opleiding moet zo duidelijker worden. In het regeerakkoord zijn hierover afspraken gemaakt: de leerlingen uit het praktijkonderwijs moeten een tastbaar bewijs hebben van wat ze hebben geleerd, net als de rest van het middelbaar onderwijs.

Nieuws

Meest gelezen