Dichter Abe de Vries bedankt voor Gysbert Japicxpriis

Dichter Abe de Vries heeft zich teruggetrokken als kandidaat-winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017.

De Vries heeft in een open brief aan cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) gevraagd zijn dichtbundel ‘Brek dyn klank’ te verwijderen van de lijst van genomineerde bundels. Indien de adviescommissie hem de prijs toch toekent, zal hij die weigeren.

De Vries kritiseert vooral de zoektocht naar een provinciedichter. ,,Jo sneue Poesyalbumdichter fan Fryslân-plannen.’’ Hij noemt het ,,yn ien wurd ferskriklik dat jo literêr belied en provinsjereklame net útinoar hâlde kinne en/of wolle’’.

De kritiek is al eerder geventileerd. Maar, zegt De Vries, ,,dat is no in moanne lyn en noch hawwwe jo neat fan jo hearre litten’’. De prijs, bedoeld voor Friestalige poëzie uit de jaren 2013-2016, wordt in oktober uitgereikt.

Nieuws

Meest gelezen