Deze simpele ingrepen kunnen de bijen helpen

Het probleem van afnemende biodiversiteit is groot, maar oplossingen liggen in het verschiet. Te beginnen met simpele, soms voor de hand liggende zaken:

Basisschoolkinderen zaaiden dit voorjaar bij Weidum bermen in voor de biodiversiteit. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Basisschoolkinderen zaaiden dit voorjaar bij Weidum bermen in voor de biodiversiteit. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

- Natuurbeheerorganisaties, provincies en waterschappen zouden hun terreinen, kaden, slootkanten en bermen gefaseerd moeten maaien in plaats van alles in één keer. Daarmee zijn de insecten, en dus de bijen, geholpen.

- Een supermarktketen als Poeisz kan buiten de winkels stenen vervangen door groen en bij de verkoop van fruit, groente en honing de klant bewust maken van de relatie tussen product en bij.

- Een gemeente als Leeuwarden is al bezig met ecologisch bermbeheer, maar om dat de soms klagende inwoners te laten begrijpen moet er nog veel aan voorlichting gebeuren. De versteende binnenstad wordt al groener ingericht, maar daarbij kan meer worden gedaan aan het insectenvriendelijk maken van de geveltuinen.

- Een gemeente als Achtkarspelen kan een fuctionaris voor biodiversiteit aanstellen die de kwestie op de gemeentelijke agenda zet, om vervolgens met vaart de uitvoering ter hand te nemen.

Bijensymposium

Ideeën waren er genoeg, aan het einde van het symposium ‘Keer het tij voor de bij’, zaterdag in de Kruidhof in Buitenpost. Daar werd niet zozeer gepraat over het ontstaan van de bijenproblematiek, maar veel meer over oplossingen.

Zoals Deborah Post, van Honey Higway. Zij probeert wegen-, spoor- en dijkbeheerders te bewegen bermen in te zaaien met kruiden en bloemen. Met succes. Op veel plaatsen in het land, zoals langs de A32 bij Wirdum, kreeg ze dat voor elkaar.

De Friese Milieufederatie nam het initiatief voor het inrichten van 23 bijenweiden, op in totaal 75 hectare, overal in de provincie, vertelde beleidsmedewerker Arnoud de Vries.

Jeugd inschakelen

Natuurmonumenten zet kinderen in bij het insectenvriendelijk inrichten van terreinen. Dat gebeurt met het zaaien van plantjes, het maken van bijenhotels en het vervangen van tegels door groen.

Juist het inschakelen van die kinderen is erg belangrijk, volgens de bevlogen boswachter Hanne Tersmette. Net als Deborah Post ziet zij hoe het proces van zaad tot bloem en bijen de nieuwsgierigheid van de jeugd opwekt, waardoor ook de ouders betrokken raken en zich meer bewust worden van de problematiek.

Ruige hoekjes

Waarbij sommigen wel een omslag in denken moeten maken. Voorzitter Albert van der Ploeg van de Noardlike Fryske Wâlden wees daar op. ,,Mensen willen alles zo netjes houden rond huis. Maar zorg ook voor ruige hoekjes . Daar help je de insecten mee.’’

Doe dus wat minder, is het pleidooi van Van der Ploeg: ,,Laat het los.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad