Deze bekende Friezen overleden in 2020

10 VOOR TAAL - TIEN VOOR TAAL - Aflevering - Tv series In seizoen 28 van de taalkwis heeft de KRO gekozen voor een nieuwe opzet van het programma, dit keer worden wekelijks de wisselende gastduo s bijgestaan door twee teamcaptains . Op de foto Aart Staartjes. Seizoen 2009 Foto: Freek van Asperen

In 2020 namen we afscheid van bekende politici, kunstenaars, sporters en ondernemers in Friesland en binnen- en buitenland. Een overzicht van de prominenten die ons dit jaar ontvielen.

Januari

4 Jan Doeksen (84), Baaiduinen,

7 Sjoerd de Vries (78), Leeuwarden, kunstenaar

12 Aart Staartjes (81), Dronryp, acteur

12 Kees Dijker (57), Maastricht, gitarist Kobus Gaat Naar Appelscha

12 Klaas Bijleveld (78), Kûbaard

13 Olaf Storms (57), Balk, VVD-raadslid De Fryske Marren

14 IJde Haakma (81), Dokkum, oud-wethouder Tytsjerksteradiel

14 Evalina Stad (78), Meppel

19 Chris de Wagt (34), Sneek, voetbaltrainer SC Heerenveen en oud-speler SC Cambuur

19 Sytse Jouta (78), Stiens

26 Dirk Voortman (85), Wolvega, emeritus predikant PKN

Februari

1 Piter Jakob Bosgraaf (23), Kollumerzwaag

2 Tycho van Driesten (13), Leeuwarden

4 Keimpe Vellinga (74), clubman SC Cambuur

6 Adonay Berhe (11), Lemmer

7 John Richardson (100), Whitby, Ontario, Canadese oorlogsveteraan

13 Carlo de Leeuw (59), Valkenswaard, oud-speler SC Cambuur

14 Erik van Bruggen (51), Amsterdam, PvdA-er, ondernemer

16 Jaring Walta (79), violist

Maart

3 Truus van Deen (90), Leeuwarden, huisarts

7 Wim Stougie (53), Eastermar, predikant

14 Robert Otterman (95), Hamilton, Ontario, Canadese oorlogsveteraan

16 Rienk Dijkstra (85), Leeuwarden, overleed als eerste Fries aan het coronavirus

24 Edith van der Roest (64), Leeuwarden, zangeres

25 Sjouke Bosma (54), De Triemen, kippenvanger

28 Johan Hettema (80), Leeuwarden

30 Rinke Kerstma (89), Heerenveen, clown Rikini

April

2 Nel Wagenaar-Veenman (96), Balk, danseres

6 Anton Boersma (83), Sneek, ex-crimineel

9 Yde Schakel (91), Sneek, grondlegger Aldfaers Erf

9 Konrad Schnorr (80), Fulda, grondlegger stedenband Dokkum en Fulda

9 Thijs de Vries (56), Kollum, amateurwielrenner en ondernemer

15 Joke Boonstra (88), Haulerwijk, eigenaar transportbedrijf

18 Henk Breeuwsma (71), Nijland, trucker

25 Louw Detmar (71), Kollum

26 Douwe van der Meulen (75), Sneek, schaker, leraar natuurkunde

30 Minne Hovinga (63), Jelsum, bestuurslid KWPN, fokkerijstal Seldsum Stables

Mei

1 Ab Brouwer (85), Stiens

3 Eelke Bakker (109), Dokkum, destijds oudste man Benelux

6 Frans Poppes (78), Franeker, vrijwilliger PC

8 Bartle Laverman (72), Offingawier, dichter en kunstschilder

12 Alyre Gallant (97), Scarborough Ontario, Canadese oorlogsveteraan

14 Ruth de Jonge (99), Oradell (VS), verzetsheldin

17 Symen Kalsbeek (91), Goutum, grondlegger Friese shorttrack

20 Gerrit Rombout (89), Heerenveen, oud-burgemeester het Bildt, directeur Rederij Doeksen

21 Andries Ekhart (66), Leeuwarden, PvdA-wethouder

21 Clive Hellinga (74), Schiermonnikoog

27 Olaf Veldhuizen (48), Leeuwarden

Juni

2 Piet Poortman (88), Beetsterzwaag, oud-gedeputeerde

9 Morris Schnitzer (98), Hillel Lodge Ottawa, oud-bewoner Franeker kibboets

10 Homme Mulder (67), Grou

24 Philippus Kiestra (88), Burum, ondernemer

25 Tineke Geessink (72), Sint Annaparochie, werd voor het eerst moeder op haar 63ste

26 Bernhard van Haersma Buma (88), Leeuwarden, oud-burgemeester

30 Robert van Wieren (78), Leeuwarden, oud-kaatser

Juli

8 Jolke Nijenhuis (74), Terwispel, bekende kroegbaas van café Spaltenbrêge

19 Herre Kingma (82), Hallum, waterschapsbestuurder en VVD-politicus

19 Christine Martens (34), Leeuwarden, helikopterpiloot

27 Henk Beeuwkes (86), Sint Jacobiparochie, kunstenaar

Augustus

6 Nikolai van der Heyde (84), Laren, schrijver en cineast

7 Paul Dokter (59), Leeuwarden, muzikant

8 Popke van der Zee (64), Mantgum, acteur

9 Gerrit Hottinga (56), Britsum

10 Ate Dijkstra (88), Leeuwarden, skûtsjeman

15 Germ Koldijk (88), Itens, fûgelman

23 Gijs de vries (96), Leeuwarden, PvdA-politicus Leeuwarden

25 Pieter Jan Tichelaar (92), Makkum, oud-directeur van de Makkumer aardewerkfabriek

26 Els Veder-Smit (98), Leeuwarden, oud-staatssecretaris VVD

September

8 Ds. Auke van Nijen (83), Driebergen, voorganger in de Gereformeerde Kerk in Tersoal en leraar in Sneek. Pastor van de NCRV

11 Tom Mulder (73), Sneek, directeur Rentex Bolsward

23 Rinske Sytema (58), Jirnsum

27 Jan – Doedel - Visser (77), Tjerkgaast, poppenspeler

29 Marc Brinkhuis (49), Sneek, muziekdocent

Oktober

1 Frans Rijpstra (95), Heerenveen, directeur Gewestelijk Arbeidsbureau

3 Dorine van der Veen-Piscaer (74), Oranjewoud, oud-wethouder en oud-gemeenteraadslid Heerenveen

7 August Bootsma (73), Franeker, vrijwilliger PC

10 Dirk – Dicky – van der Zee (83), Leeuwarden, oud-kaatser

13 Willem Eppinga (77), Sondel

16 Egon Brenninkmeijer (83), Sneek, watersportondernemer

23 Alt van Zwol (75), Kinnum, boer

November

1 Josse de Haan (79), schrijver, uitgever, Gysbert Japicx-winnaar in 2007

2 Allard Schuilenga (77), Drachten, voormalig burgemeester (CDA) van de gemeente Bolsward

4 Mathey Kamsma (70), Franeker, ondernemer

6 Renze Valk (83), Leeuwarden, promotor Friese taal

9 Peter de Koe (64) Sloten, skûtsjeschipper, chartervaartondernemer

10 Ardy Proot (67), Aldeboarn, kunstenaar

12 Reid de Jong (86), Workum, hoeder van cultureel erfgoed, grondlegger van Strontrace, Beurtveer en Visserijdagen.

17 Willy Kuijpers (83), Europarlementariër die zich sterk maakte voor minderheidstalen zoals het Fries

21 Jörn van Boven (93), Schiermonnikoog

23 Wil Vogt (79), Feanwâlden, het gezicht van de Friese Alzheimercampagne ‘Ik ben Wil’

27 Tilly Hartman (69), Harlingen, glastuinbouwbedrijf A. C. Hartman

December

15 Tjitze Bouma (94), Wommels, laatste overlevende Schotenhuis Groningen

22 Ines Pultrum (73), Houtigehage, oud-wethouder Smallingerland

28 Teake van der Meer (84), De Westereen, cabaretier

Nieuws

menu