Devoten tegen sloop ‘kostbare’ school Achlum

De sloop van de school in Achlum wacht nog op een vergunning, die PKN-gemeente had verzuimd aan te vragen. Intussen springen Moderne Devoten in de bres voor het gebouw, vanwege middeleeuwse roots.

Het weiland it Fjouwerkant is het voormalige kloosterterrein, met daarachter de oude school, de kerk en de kloosterboerderij.

Het weiland it Fjouwerkant is het voormalige kloosterterrein, met daarachter de oude school, de kerk en de kloosterboerderij.

Het staat zwart op wit, zegt kerkrentmeester Jelle Tolsma. Op 16 november 2016 keurde de gemeente Franekeradeel de sloopmelding voor de school in Achlum goed. Dat was wel onder voorwaarden, voegt de gemeente daaraan toe, omdat het schoolgebouw aan De Terp in het beschermd dorpsgezicht ligt. Dan mag sloop pas uitgevoerd worden als een omgevingsvergunning is aangevraagd. De kerk gaat dat nu alsnog doen.

Voornemen baart zorgen

Nieuws

Meest gelezen

menu