Defensie schrapt laagvliegroute, maar zet deur op kier voor nieuwe oefenruimte

De aankomst van de eerste F-35 op Vliegbasis Leeuwarden, in 2016. Foto: Catrinus van der Veen

Het ministerie van Defensie schrapt de slapende militaire laagvliegroute boven oostelijk Friesland. Dat gebeurt na fel verzet van onder meer het provinciebestuur.

De route is sinds 2002 in onbruik. Defensie wilde de route als oefengebied achter de hand blijven houden. Dat stak, temeer daar er onder de vliegroute van grofweg Anjum naar Drachten geen hoge bouwwerken kunnen staan.

Gedeputeerde Douwe Hoogland reageert verheugd op het kabinetsbesluit dat vandaag bekend is geworden. ,,Ik bin bliid en tankber dat de steatssekretaris ynsjoen hat dat it better is om de leechfleanrûte definityf te skrassen.’’

Het ministerie heeft de zienswijze van de provincie serieus genomen, stelt Hoogland. ,,En de moasje fan de Fryske Steaten ek. Dit is in boppeslach foar de natuer en de minsken yn dit part fan Fryslân.”

Statenleden van FNP en PvdA trokken in februari naar een Kamerdebat in Den Haag. Ook in diverse gemeenteraden werden moties aangenomen tegen het voortbestaan van de route.

De staatssecretaris komt in een brief aan de Tweede Kamer wel met een duidelijke waarschuwing. De oefenmogelijkheden in Nederland zijn beperkt. Met het definitief opheffen van deze route neemt de schaarste alleen maar toe. ,,Om een goed geoefende en daarmee volledig inzetbare krijgsmacht blijvend te garanderen kan het noodzakelijk zijn om in de toekomst nieuwe gebieden in Nederland aan te wijzen als oefengebied.’’

Het oefenen in laagvliegen gebeurt grotendeels in de Verenigde Staten. Omdat een oefenlocatie in Tucson wordt afgestoten kan hier voor de F-35 in de toekomst geen gebruik worden gemaakt.

Het gebruik van de laagvliegroute 10-A werd in 2002 gestopt vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden en vanwege het veiligheidsrisico rond het luchtvaartterrein Drachten.


Nieuws

Meest gelezen