Defensie noemt vliegen boven de Wadden niet verstorend: 'Uitermate bijzonder'

Een Chinook boven de Vliehors. FOTO LC/ARCHIEF Foto: PAUL JANSSEN

Het ministerie van Defensie oordeelt dat militaire vluchten geen verstorend effect hebben op de natuur in het Waddengebied.

,,Ik vind dit uitermate bijzonder’’, zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. Natuurorganisaties leggen zich er voorlopig niet bij dit oordeel neer.

Defensie moet voor haar vliegactiviteiten boven het Wad en bij Vliegbasis Leeuwarden een natuurvergunning aanvragen. Daar hameren de natuurorganisaties al jaren op. De aanvragen liggen sinds 1 oktober bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

De Luchtmacht doet een kleine handreiking; bij springtij of extreem hoog water, als het zeepeil stijgt tot 1,25 meter boven Nieuw Amsterdams Peil, zal zij oefeningen boven het Wad stopzetten. Zo worden foeragerende vogels ontzien die uitrusten op de zandplaten.

'Het zet niet veel zoden aan de dijk'

,,Dat siert Defensie’’, zegt Kuipers. ,,Maar dat gebeurt twee of drie keer per jaar. Het zet niet veel zoden aan de dijk.’’ Natuurmonumenten en de Waddenvereniging willen dat de Luchtmacht de oefentijden beter afstemt met de getijden in de Waddenzee. Zeker nu het aantal F35-toestellen sterk wordt uitgebreid en er in de toekomst meer zal worden gevlogen.

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Defensie een ecologische effectanalyse uitgevoerd. De conclusie is dat militaire vliegactiviteiten op en boven de Vliehors geen negatieve effecten hebben op de natuur, zelfs al wordt daar met scherp geschoten. Staatssecretaris Barbara Visser heeft de bevindingen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verstorende effecten

De bewering staat in schril contrast met een eerder onderzoek naar de verstorende effecten van de Vliehors Express, de gemotoriseerde gele toeristenwagen die over de zandvlakten van de Vliehors rijdt. Volgens het Beheerplan voor het Natura2000-gebied zijn verstorende natuureffecten van dit voertuig niet uitgesloten. Kuipers: ,,Dan denk ik: leg mij uit hoe dit kan’’.

De natuurorganisaties twijfelen aan de toegepaste onderzoeksmethodiek van het door Defensie ingehuurde adviesbureau. Ze hebben hun bedenkingen neergelegd bij het ministerie van LNV die de natuurvergunning op enig moment moet afgeven.

Defensie is blij met de conclusie, meldt de staatssecretaris in een brief. Ze meldt dat de Luchtmacht in gesprek is over ,,een verdergaande scheiding tussen vliegactiviteiten en de rust- en foerageermomenten van beschermde vogels en andere fauna’’.

Nieuws

menu