Deel zorgen Wmo weggenomen

Zijn alle mensen die zorg nodig hebben geïnformeerd? En hoe zit het met het aantal vrijwilligers? De raad in Leeuwarden sprak maandagavond over de Wmo.

FOTO

FOTO ANP

,,Dagelijks spreek ik met mensen die ongerust zijn. Onze grootste zorg zit bij de cliënten die afhankelijk zijn van de Wmo – de Wet maatschappelijke ondersteuning”, sprak Carlijn Niesink van de ChristenUnie maandagavond tijdens het debat over de Wmo. En de zorgen leven niet alleen bij haar. Ook de VVD, Gemeentebelangen, eigenlijk de voltallige oppositie maakt zich zorgen of alles geregeld is nu de uitvoering van de dagbesteding en thuisondersteuning per 1 januari overgaat naar Windkracht058 en welzijnsorganisatie Amaryllis.

Zo zijn er zorgen over het aantal benodigde vrijwilligers voor de invulling van de dorps- en wijkkamers, waarin laagdrempelige zorg moet worden geboden. En over de communicatie naar de personen die na 1 januari een andere zorgaanbieder krijgen. En de taal die gebruikt wordt in de brieven waarin wordt verteld wat er staat te gebeuren.

'Met corona is er behoorlijke tegenwind'

Ook de coalitiepartijen gaven blijk van zorg, met name het CDA, maar daar was meer begrip voor de moeilijkheden die de afgelopen weken in onder meer de Leeuwarder Courant aan het licht kwamen. ,,Het is sowieso lastig om veranderingen door te voeren. En met corona is er behoorlijke tegenwind”, sprak Bauke Aalbers van de PvdA – een partij die in het verleden uitermate kritisch was over het Wmo-dossier.

Op de vraag of iedereen die gebruikmaakt van de Wmo, nu weet waar die aan toe is, antwoordde wethouder Hein Kuiken dat iedere cliënt nu zou moeten weten wie de nieuwe zorgaanbieder wordt en welke zorg hij of zij krijgt. ,,Dat is het principe, op papier is die duidelijkheid er”, aldus Kuiken.

Carlijn Niesink merkte op dat ze maandag nog was geïnformeerd dat een groep van vijftien cliënten van een zorgaanbieder nog niets wist. Daarop zei Kuiken dat er herstelacties worden gepleegd. ,,Als u dit zegt, meld dat bij ons, dan ondernemen we onmiddellijk actie. Er mag geen onduidelijkheid zijn over wie straks de zorgverlener is.”

Noodscenario

Het punt van communicatie naar cliënten is inmiddels voor elkaar, aldus Kuiken. Brieven waarin staat dat mensen per 1 januari ‘1 stuks aanvullende zorg’ krijgen, worden niet langer verstuurd. ,,Die zijn aangepast naar een begrijpelijk taalniveau.”

Een noodscenario voor als de komende twee weken zou blijken dat de nieuwe aanbieders er niet klaar voor zouden zijn, is er niet, aldus Kuiken. ,,Er is geen weg terug maar bij individuele problemen kunnen we schakelen.”

'We staan ‘elke dag aan’ op dit dossier'

Zo vertelde Kuiken dat er voor 125 cliënten ondertussen woonruimte gevonden is. Bij hun oude zorgaanbieder waren zorg en wonen gekoppeld. Daardoor dreigden zij hun woonruimte per 1 januari te verliezen.

,,Dit is spannend”, vervolgde Kuiken. ,,En het vraagt dagelijks onze aandacht. Het gaat om een kwetsbare groep mensen en we staan ‘elke dag aan’ op dit dossier.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland