Deel zorgen Wmo weggenomen

Zijn alle mensen die zorg nodig hebben geïnformeerd? En hoe zit het met het aantal vrijwilligers? De raad in Leeuwarden sprak maandagavond over de Wmo.

FOTO

FOTO ANP

,,Dagelijks spreek ik met mensen die ongerust zijn. Onze grootste zorg zit bij de cliënten die afhankelijk zijn van de Wmo – de Wet maatschappelijke ondersteuning”, sprak Carlijn Niesink van de ChristenUnie maandagavond tijdens het debat over de Wmo. En de zorgen leven niet alleen bij haar. Ook de VVD, Gemeentebelangen, eigenlijk de voltallige oppositie maakt zich zorgen of alles geregeld is nu de uitvoering van de dagbesteding en thuisondersteuning per 1 januari overgaat naar Windkracht058 en welzijnsorganisatie Amaryllis.