De vier grote Friese gemeenten bundelen hun afdelingen Economische Zaken

De vier wethouders Economische Zaken, gebroederlijk naast elkaar in Brussel. Van links naar rechts Hans Broekhuizen (Heerenveen), Friso Douwstra (Leeuwarden), Maarten Offinga (Sudwest-Fryslan) en Robert Bakker (Smallingerland).

De gemeentelijke afdelingen Economische Zaken van de vier grote Friese gemeenten gaan verregaand samenwerken. En op termijn wellicht fuseren.

De betrokken wethouders hebben dat dinsdag beklonken in Brussel. Ze zijn daar bijeen voor de Week van de Regio.

Het gaat om Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Smallingerland. De deur voor andere Friese gemeenten staat open, vertelt Heerenveens wethouder Hans Broekhuizen. Zij kunnen op een later moment aanhaken.

De ‘grote vier’, die zichzelf de F4 noemen, leggen het komende halfjaar eerst hun eigen organisaties en programma’s naast elkaar. Daar moet een gezamenlijk economisch beleid uitrollen. Broekhuizen: ,,Misschien leidt dit wel tot één afdeling Economische Zaken voor ons allemaal. Zelfstandig kunnen we prima verder, maar met elkaar staan we sterker’’.

Sterkere economie

Het uiteindelijke doel: een sterkere Friese economie, meer werkgelegenheid en een betere ondersteuning aan ondernemers. Het gaat niet alleen om de acquisitie van nieuwe bedrijven. Die wordt al veelal samen opgepakt. De nieuwe samenwerking gaat veel verder, zoals een onderlinge afstemming over het aanhouden van strategische bedrijfsgronden. ,,We schuwen niet om over onze grenzen te kijken’’, zegt Maarten Offinga (Súdwest-Fryslân).

Offinga wijst nadrukkelijk op de lobby richting Brussel waar de vier gezamenlijk beter een vuist denken te kunnen maken. De woensdag in Brussel ondertekende intentieverklaring heeft als titel ‘Op weg naar één Friese economische regio’. Idealiter rolt er al komend jaar een gezamenlijk EZ-programma uit. Andere gemeenten in Friesland worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

De grootte van ieders gemeentelijke afdelingen Economische Zaken verschilt. In Smallingerland houden vijf tot zes ambtenaren zich bezig met dit beleidsterrein, vertelt ELP-wethouder Robert Bakker. In Heerenveen zijn het er tien, maar dat is inclusief recreatie en toerisme.

Beste plekken

Maandag publiceerde de Europese Unie een ranglijst met de beste plekken om te wonen en te werken. Friesland scoorde met een 86ste plaats het laagst van heel Nederland. De waarde van de Friese economie blijft achter. Op het gebied van innovatie moet Friesland een gat laten met de vergelijkbare regio’s én met het Europese gemiddelde.

Lees ook | Friesland sterke middenmoter op EU-regioranglijst, en dat is niet meer dan logisch

Dat is koren op de molen van de wethouders, die er met hun beoogde samenwerking wat aan willen doen. Friso Douwstra, EZ-wethouder van Leeuwarden: ,,Een sterk Noord-Nederland bestaat alleen als we ook de Friese economie versterken. Daar moet dit allemaal toe leiden’’.

Nieuws

menu