De toekomst van Thierry Baudet bepaalt de naam van de Friese Forum-fractie

De toekomst van Thierry Baudet binnen Forum voor Democratie bepaalt de naam van de Friese Forum-fractie. De zeskoppige fractie wil als geheel door.

Geflankeerd door Thierry Baudet en Theo Hiddema (rechts) sprak Maarten Goudzwaard op 12 maart in de Lawei in Drachten Friese aanhangers van Forum voor Democratie toe. FOTO JILMER POSTMA

Geflankeerd door Thierry Baudet en Theo Hiddema (rechts) sprak Maarten Goudzwaard op 12 maart in de Lawei in Drachten Friese aanhangers van Forum voor Democratie toe. FOTO JILMER POSTMA Foto: Jilmer Postma

Noem ons voorlopig maar een zakenfractie, zegt Statenlid Grite Wymenga-Kooistra over de Statenfractie van Forum voor Democratie. ,,En als al het politieke stof is neergedaald, maken we de balans op. We laten de politieke lawine eerst over ons heenkomen. Ik zie soms tussen de bomen het bos niet meer.’’

De zes Statenleden nemen afstand van ,,het hele conflict’’, zoals Wymenga-Kooistra de interne machtsstrijd binnen Forum omschrijft. ,,Het gebeurt ver bij ons vandaan. Er wordt ruzie gemaakt, maar wij zijn geen onderdeel van die ruzie. Ik ben er niet bij geweest, kan niet oordelen wat wel waar is en wat niet. Wij zitten op afstand, volgen het op afstand. Wij moeten de tijd nemen om dit alles te overzien.’’

Ze willen zich niet gek laten maken, de Friese afdeling van de partij. Wat ze wel willen, is hun ,,constitutionele taak’’ uitvoeren, zegt Wymenga-Kooistra. ,,Us wurk is oardiel jier lyn begûn en giet gewoan troch’’, zegt fractieleider Maarten Goudzwaard. ,,Us wurk hâldt net op. Wy binne in goed team, wolle graach mei elkoar fierder.’’ En, zegt Wymenga-Kooistra, namens welke partij dat is, is van ondergeschikt belang, het gaat om wát je doet.

De gesprekken waren ‘fel’ en ‘emotioneel’

Deze week kwam de fractie op meerdere dagen bijeen om te praten over de strijd binnen de partij, die afgelopen weekeinde oplaaide, nadat Thierry Baudet in de ogen van veel partijprominenten niet hard genoeg ingreep bij ophef rondom extreemrechtse uitingen van de jongerentak van de partij. Senatoren, Statenleden en kandidaat-Kamerleden wilde dat Baudet het handelen van de jongeren afkeurde, maar zover ging Baudet niet.

Er volgde binnen de Friese fractie de ‘nodige discussie’ en die waren bij vlagen ‘fel’ en ‘emotioneel’ zeggen fractieleden. ,,Mar we binne in team’’, zag Statenlid Durk Dijkstra. ,,Wy moatte yn dizze stoarm werom nei de ferantwurdlikens dy’t wy hawwe. En dat is ús taak as keazen folksfertsjintwurdigers. Fansels ha wy persoanlike ferskillen, mar yn ús opfettings oer de taak dy’t we ha, binne we ien. Wy wolle in konservatyf konstant en betrouber lûd hearre litte.’’

Volgens Dijkstra is het verstandig om nu de rust te bewaren. ,,Eltsenien reagearret op de waan fan de dei, dat wolle wy perfoarst net. It treft ús allegear. We binne mei in dream begûn, wy moatte rêstich neitinke hoe’t wy dat yn ’e takomst ynfolje.’’

Fractieleider Maarten Goudzwaard keert Thierry Baudet de rug toe

Fractieleider Maarten Goudzwaard is persoonlijk al verder in die gedachtegang. Hij verbreekt per direct de banden met Thierry Baudet. De uitspraken van hem, racistisch en extreemrechts van aard, zijn volgens Goudzwaard de druppel die de emmer deed overlopen. Eerder stelde hij zich al keihard op tegen het handelen van Baudet en het bestuur over de extreemrechtse uitingen van de Forum-jongeren.

De brief die partijprominent Nicki Pouw-Verweij op Twitter deelde en waarin ze uit de doeken deed hoe een partijavond verliep en welke uitspraken Baudet deed, zegt volgens Goudzwaard genoeg. ,,Ik ûntkeppelje my definityf fan Baudet. Syn útlittingen fan de ôfrûne dagen binne net te ferienigjen mei de noarmen en wearden dêr’t ik foar stean. As hy ferbûn bliuwt oan Forum, dan bliuw ik dat net langer.’’ Goudzwaard wacht af wat Baudet gaat doen, voordat hij een beslissing neemt. Hij wil hoe dan ook door als volksvertegenwoordiger.

Omdat de fractie als geheel door wil, hangt zij haar lot aan de toekomst van Baudet binnen Forum voor Democratie. Blijft Baudet actief binnen de partij, dan zullen de vijf Statenleden Goudzwaard moeten volgen, als zij tenminste een eenheid wil blijven. Verlaat Baudet de partij, dan zullen de zes onder de Forum-vlag oppositie in Provinciale Staten blijven voeren.

Friese afdeling drukt op pauzeknop

Op de pauzeknop drukken is het beste dat de fractie kan doen, zegt Statenlid Johann Stellema. ,,We witte it gewoan net op dit momint. It bêste is om efkes ôf te wachtsjen, foardat wy fan alles sizze en dogge.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland