Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Súdwest-Fryslân wil zo graag de gemeente zijn waar stad en platteland harmonieus samengaan. Maar dat lukt niet overal. Neem het Ondernemersfonds. Hier voelen steden en grotere kernen zich veel beter bij thuis dan de kleine plaatsen.

Het Ondernemersfonds betaalde mee aan de sfeerverlichting van de binnenstad in Bolsward.

Het Ondernemersfonds betaalde mee aan de sfeerverlichting van de binnenstad in Bolsward. FOTO SIMON BLEEKER

Afgelopen september hadden de resultaten er moeten liggen van een onderzoek door de rekenkamer naar het functioneren van het Ondernemersfonds. Maar op de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode lag het rapport nog steeds niet op tafel.

Nieuws

menu