De schoonheid van de Friese natuur volgens Halbe Hettema

Met een uitgebreide beschouwing neemt natuurverslaggever Halbe Hettema na 34 jaar afscheid van de Leeuwarder Courant. Hettema had natuur en landschap in portefeuille.

Bij zijn afscheid kreeg hij woensdag de Sulveren Swanneblom van natuurorganisatie It Fryske Gea. Voorzitter Arjen van der Meer reikte hem de speld uit omdat hij de natuur in Friesland mede op de kaart heeft gezet. Hij prees Hettema voor zijn kritische aanpak.

In deze video vertelt Halbe aan LC-verslaggever Arodi Buitenwerf hoe hij de Friese natuur heeft zien veranderen. Er komen dieptepunten langs, zoals de ganzenvergassing in 2015 in de Alde Feanen, maar veruit de meeste aandacht gaat uit naar de schoonheid van de Friese natuur die hij nog steeds weet te zien en te waarderen.

Appgebruikers klikken hier om de video te bekijken.