De schippers op de Waddenzee gedragen zich

Vaarrecreanten op vooral de grotere boten op de Waddenzee houden zich goed aan de regels. De schippers varen over het algemeen niet te hard en mijden gesloten gebieden.

Er is een groot onderzoek gaande naar het gedrag van bootjesmensen in de kwetsbare natuur van de Wadden. Partijen als de instituten Sovon en Efti en Rijksuniversiteit Groningen, verenigd in het Monitoringscosortium (MOCO), brengen in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee in kaart hoe het zit met de relatie tussen vaargedrag van recreanten, voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen voor zeehonden.

Nieuws

menu