De schimmigheid van stadsrechten: Berltsum ziet zich graag als twaalfde stad, Makkum is liever een trotse vlek

Berltsumers beweren graag in de ‘twaalfde stad van Friesland’ te wonen. Volgens Makkumer Otto Gielstra is het mooier om een vlek te zijn. ,,By it ferlinen fan stêdsrjochten wiene wolris útlânske oerhearsers belutsen, de fijân dus. Kinst grutsker op de status fan flekke wêze.”

Panden aan de Turfmarkt in Makkum

Panden aan de Turfmarkt in Makkum Foto: Geert Veldstra

Een kanotocht van Molkwerum naar Makkum is het mooist via het IJsselmeer, maar dat kan lang niet altijd vanwege de wind. Zaterdag had ik geluk en kon vanaf het water de hagelwitte schelpenbanken van de Warkumerwaard bekijken.

Nieuws

menu