De onuitputtelijke geest van Oepke Noordmans

2021 is het 150ste geboortejaar van de Friese theoloog Oepke Noordmans. Zijn visionaire en meditatieve denkwijze is volgens Akke van der Kooi (71), voorzitter van de Stichting Dr. O. Noordmans, ook vandaag nog van groot belang.

Theoloog Oepke Noordmans (1871- 1956).

Theoloog Oepke Noordmans (1871- 1956).

Sinds 2000 zet de Stichting Dr. O. Noordmans elk jaar een studiedag op touw met als doel de door Noordmans (1871- 1956) besproken thema’s te bekijken en daarin de actualiteit te onderzoeken. Een deel van zijn werk over de kerkelijke discussies in zijn tijd is gedateerd geraakt, maar het overgrote deel van zijn preken, meditaties, artikelen en boeken is nog altijd actueel. ,,Zijn werk heeft iets onuitputtelijks”, aldus Van der Kooi, die op Noordmans promoveerde. ,,Er zijn steeds perspectieven achter zijn perspectieven.”