Hoe de kleine vijver van de frisistiek groter kan worden: 'Fries op masterniveau is de ontbrekende schakel in de doorlopende leerlijn'

De leerstoel Fries is onbemand en een masteropleiding is er niet, maar de RUG ziet volop kansen voor de frisistiek. ,,We zijn niet van plan om het Fries af te schaffen, ook al hebben we nog maar één student.”

Student Sierd Prins bestudeert de Codex Hummercensis (1479), een verzameling in het Nedersaksisch overgeleverde Oudfriese rechtsteksten, in de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Student Sierd Prins bestudeert de Codex Hummercensis (1479), een verzameling in het Nedersaksisch overgeleverde Oudfriese rechtsteksten, in de Universiteitsbibliotheek Groningen. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Op de derde etage van de Universiteitsbibliotheek Groningen ligt op een kussen de lijvige Codex Hummercensis uit 1479 open gespreid. Student Sierd Prins (25) buigt zich hier met docent Anne Popkema over dit laatmiddeleeuwse handschrift uit de Ommelanden, waarin Oudfriese rechtsteksten in het Nedersaksisch zijn overgeleverd.