De innerlijke strijd van gepeste Jurjen Schat

Pestprotocollen werken niet. Na zijn zelfgekozen dood liet de 20-jarige Jurjen Schat uit Sint Annaparochie een wens na: voorkom pestgedrag op school en begin met voorlichting aan zowel leerlingen als docenten.

De cursieve teksten in dit artikel zijn afkomstig uit notities en brieven van Jurjen Schat.

Nieuws

menu