Niet ploegen en zo weinig mogelijk maaien. Dan krijgt het bodemleven de kans de koolstof in de kringloop te houden

Het is de passie van Sjoerd en Douwe Miedema uit Haskerdijken: alsmaar natuurvriendelijker boeren. Binnenkort maken vader (54) en zoon (20) de omschakeling van biologisch naar biologisch dynamisch, laten ze mogelijk de kalveren bij de koeien en wordt er nog meer koolstof vastgelegd in de bodem. En oh ja, op de natte, lager gelegen gronden gaan de Miedema’s wellicht cranberry’s telen.

Sjoerd Miedema wil ook op zijn eigen huisperceel het waterpeil verhogen.

Sjoerd Miedema wil ook op zijn eigen huisperceel het waterpeil verhogen. FOTO SIMON BLEEKER

Iedere ondernemer die een ommezwaai maakt, herinnert zich welke gebeurtenis de aanleiding was. Bij melkveehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken was dat in het voorjaar van 2003, toen wonderbaarlijk veel weidevogels neerstreken in de Lytse Deelen bij Aldeboarn. Een gebied van zo’n 30 hectare dat hij het jaar ervoor had gekocht en had bemest met rûge dong .

Nieuws

menu