De groene rechter zwaait af bij It Fryske Gea: 'Is it wol ridlik en billik? Dat is liedend'

Mr. Arjen van der Meer uit Assen zwaait af als voorzitter van It Fryske Gea. Gesprek met een rechter met een afkeer van ,,regeltsjes en foar-skriften’’ die zich vaak op de vlakte moet houden.

Arjen van der Meer.

Arjen van der Meer. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

Wie als rechter neutraal en onafhankelijk uitspraken moet doen, kan zich in het openbare leven maar beter niet al te uitgesproken opstellen. Het weerhoudt kantonrechter Arjen van der Meer (68) er niet van zich in publieke functies te storten. Achter de schermen is gelukkig ook heel wat te bereiken.