De geheimen van het veen

Toen provincie en wetterskip Fryslan in 2015 hun visie presenteerden voor het Friese veenweidegebied, wilden ze er één probleem mee oplossen: de bodemdaling in het circa 75.000 hectare grote gebied een halt toe roepen met behoud van een concurrerende landbouw.

Veenvernatting in de Lytse Deelen, waar boer Sjoerd Miedema in juni het waterpeil maximaal optrok voor de verkoop van CO2-certificaten.

Veenvernatting in de Lytse Deelen, waar boer Sjoerd Miedema in juni het waterpeil maximaal optrok voor de verkoop van CO2-certificaten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Diezelfde landbouw is ook de veroorzaker van de bodemdaling. Diepte-ontwatering was en is het toverwoord voor een productieve veenweide. Grote veenpakketten staan daardoor regelmatig droog en komen in aanraking met zuurstof. Aangezien zuurstof organische stof afbreekt en veen rijk is aan organische stof, is een daling van de bodem een logisch gevolg. Zonder ingrijpen resteert uiteindelijk een laaggelegen, arme zandvlakte met een extreem duur waterbeheer.

Nieuws

menu