De dubbele opgave van PvdA-lijsttrekker Marijke Roskam

Marijke Roskam, de nieuwe nummer één van de PvdA in Friesland, neemt de provinciale coalitie onder vuur. Zonder risico is dat niet.

Marijke Roskam, de PvdA-lijsttrekker voor de statenverkiezingen. FOTO NIELS DE VRIES

Marijke Roskam, de PvdA-lijsttrekker voor de statenverkiezingen. FOTO NIELS DE VRIES

Met zonnepanelen en energietransitie is de afgelopen jaren veel te weinig bereikt. Dit schreef Marijke Roskam, PvdA-lijsttrekker bij de statenverkiezingen, eerder deze week op de opiniepagina van deze krant.

Ze richtte haar pijlen op CDA en SP. Het CDA, dat het provinciebestuur onlangs maatregelen vroeg die het gemakkelijker moeten maken panelen op daken te plaatsen, bedrijft volgens haar symboolpolitiek.

In plaats van nu op actie aan te dringen, hebben de christendemocraten ruim drie jaar tijd gehad om daden te stellen, is haar kritiek. Bijvoorbeeld door SP-gedeputeerde Michiel Schrier, portefeuillehouder energietransitie, meer op de huid te zitten. ,,In de broekspijp hangen’’, zoals Roskam dat noemt.

'Persoonlijke aanval'

Over Schrier schreef ze dat hij ,,in de afgelopen maanden stotterde dat het nog niet zo wilde vlotten met de energietransitie’’. Sommige SP-leden zien dat als een ongepaste persoonlijke aanval, omdat Schrier letterlijk wel eens stottert. Roskam licht desgevraagd toe dat zij het zo beslist niet had bedoeld. Ze duidde op een bijeenkomst waarin Schrier ,,net út ‘e sifers kaam’’.

Naast Schrier noemde ze ook statenlid Maaike Prins en gedeputeerde Sander de Rouwe, beiden CDA, bij name. Uiteraard raakt haar kritiek ook de andere coalitiepartijen, VVD en FNP.

Roskam mag wel uitkijken. Haar opmerkingen vallen binnen de coalitie uiteraard niet overal even goed. Sterker, ze kunnen de positie van haar partij schaden.

CDA, VVD, SP en FNP zijn nog niet op elkaar uitgekeken, ook al zijn er soms fricties en ook al gaat bijvoorbeeld de VVD normaliter liever in zee met de PvdA dan met de SP. Maar als de vier partijen bij de verkiezingen van 20 maart genoeg zetels scoren voor een meerderheid, kan de PvdA zomaar weer langs de zijlijn staan, net als vier jaar terug.

Zelden de leider

Voor de coalitie is scherpe kritiek uit de hoek van de sociaaldemocraten bovendien nog altijd een wat onwennige ervaring. Als grootste oppositiepartij had de PvdA het voortouw kunnen nemen om de koers van het Provinsjehûs van meet af aan hinderlijk te volgen, maar zo’n rol is de bestuurlijk ingestelde fractie vreemd. De PvdA was maar zelden oppositieleider.

Slechts af en toe hees de fractie de stormbal. In het veenweidedossier bijvoorbeeld. Of voor de dorpsmolen van Reduzum. En ook in een Te Gast-artikel twee weken terug in deze krant, waarin de statenleden Remco van Maurik en Hetty Janssen zich afvragen of dit provinciebestuur, dat zichzelf een 8+ geeft, eigenlijk wel een voldoende verdient.

De twee PvdA’ers stellen dat er de afgelopen jaren nauwelijks resultaat geboekt is op het gebied van biodiversiteit, natuur, duurzame landbouw, energiebesparing, cultuur, glasvezelbekabeling, de sluis van Kornwerderzand en windmolens voor dorpen en particulieren. Als dat inderdaad zo is, waren er volop kansen om in de broekspijp te hangen.

Roskam staat de komende maanden voor twee opgaven. Ze moet de PvdA nieuwe smoel geven. Tegelijk moet ze voorkomen dat ze het CDA van zich vervreemdt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen 2019