De bossen bij Oranjewoud leven op na bomenkap

Een kaalslag. Kappen zonder visie. De kritiek was hevig toen Staatsbosbeheer in de winter de bossen bij Oranjewoud onder handen nam. Maar kijk nu eens: het frisse groen van de voorzomer doet weldadig aan.

Boswachter Roel Vriesema in het Veenwijkbos waar de sporen van de bomenkap goeddeels zijn gewist. Foto Niels de Vries

Boswachter Roel Vriesema in het Veenwijkbos waar de sporen van de bomenkap goeddeels zijn gewist. Foto Niels de Vries

,,Sjoch sels mar’’, zegt boswachter Roel Vriesema als hij het Veenwijkbos inloopt. Hij wijst op een perceel met naaldbomen. ,,It ljocht falt wer yn de bosk. De beammen ha de romte om te groeien. De moaiste binne stean bleaun. Ast dy de romte joust, krijst prachtige dikke beammen. En minsken genietsje derfan.’’