De aanbesteding busvervoer komt op een ongelukkig moment

Drukte bij de bushalte in Leeuwarden. Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen is het gebruik van openbaar vervoer in Friesland volgens Google met 51 procent gedaald. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De coronamaatregelen wegen zwaar door op de exploitatie van het openbaar busvervoer. Dat schept een slecht klimaat voor een nieuwe concessieverlening.

Voor de periode 2022-2032 moet het Friese busvervoer opnieuw worden aanbesteed volgens Europese regels. Op het Provinsjehûs - in de coronapraktijk bij de ambtenaren thuis - worden de reacties bestudeerd die het publiek op het concept-programma van eisen heeft ingestuurd. Dat werk gaat door, zegt gedeputeerde Avine Fokkens (VVD), maar de coronacrisis kan de geplande aanbesteding wel eens in de war schoppen.

De vervoersbedrijven, die de bussen volgens een zomervakantierooster laten rijden, zien bijna 90 procent van de reizigers wegblijven. Dat kost ze tientallen miljoenen euro’s. Het maakt de bedrijven huiverig om in te schrijven, want de omvang van hun coronastrop is nog niet te bepalen. In Noord-Holland is de inschrijvingstermijn voor de busconcessie Zaanstreek-Waterland al met enkele weken verlengd na een verzoek van kandidaat-bieders. ,,Aan de landelijke overlegtafel over het OV heeft Zuid-Holland de zorgen van de vervoerders ingebracht. Die provincie ziet haar aanbesteding op dit moment niet zitten’’, zegt Fokkens. Ze vindt het wijs om het vervolg goed te overwegen.

Uitstel van de Friese aanbesteding lijkt formeel niet mogelijk, omdat de huidige concessie van Arriva al eens met twee jaar is verlengd. ,,Maar je hebt er niks aan als de aanbesteding een slechte opbrengst heeft of weinig animo ontmoet’’, aldus de gedeputeerde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland