De aanbesteding busvervoer komt op een ongelukkig moment

Drukte bij de bushalte in Leeuwarden. Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen is het gebruik van  openbaar vervoer in Friesland volgens Google met 51 procent gedaald.

Drukte bij de bushalte in Leeuwarden. Sinds het afkondigen van de coronamaatregelen is het gebruik van openbaar vervoer in Friesland volgens Google met 51 procent gedaald. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De coronamaatregelen wegen zwaar door op de exploitatie van het openbaar busvervoer. Dat schept een slecht klimaat voor een nieuwe concessieverlening.

Voor de periode 2022-2032 moet het Friese busvervoer opnieuw worden aanbesteed volgens Europese regels. Op het Provinsjehûs - in de coronapraktijk bij de ambtenaren thuis - worden de reacties bestudeerd die het publiek op het concept-programma van eisen heeft ingestuurd. Dat werk gaat door, zegt gedeputeerde Avine Fokkens (VVD), maar de coronacrisis kan de geplande aanbesteding wel eens in de war schoppen.