De Tweede Kamer wil dat minister Schouten snel in actie komt voor de grutto

De grutto Foto: Shutterstock

De Tweede Kamer wil dat minister Carola Schouten nog dit jaar met een reactie komt op het aanvalsplan voor de grutto, dat deze maand werd gepresenteerd door Pieter Winsemius.

CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels heeft er een motie over ingediend die breed wordt ondersteund. Dinsdag volgt de stemming.

Schouten is lovend over het gruttoplan, maar het CDA wil hom of kuit. ,,Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de grutto’’, aldus Von Martels. Het huidige weidevogelbeheer leidt nog niet tot een verbetering van de stand van de grutto en andere weidevogels. Dus moet er snel meer gebeuren.

Het Aanvalsplan Grutto kwam tot stand met een inbreng van onder meer boerenorganisaties, natuurorganisaties, wetenschappers en gruttoprovincies, waaronder Fryslan. Het CDA heeft voor de motie, die werd ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de steun van de ChristenUnie, D66, SGP, PvdA en GroenLinks.

Minister Schouten beloofde tijdens het debat dat ze met weidevogelprovincies, boeren en natuurorganisaties de ideeën voor een beter verdienmodel voor boeren verder wil uitwerken. Dat is een belangrijk onderdeel van het gruttoplan. Boeren vragen voor een langere periode zekerheid over extra geld voor agrarisch natuurbeheer.

Nieuws

menu