De Tike gelooft in de school, maar de school niet meer in het dorp

Na negentig jaar ligt sluiting van de kleine dorpsschool van De Tike op de loer. We kunnen niet anders, zegt de scholenkoepel. Ouders zijn boos: wil het bestuur er niet gewoon van af?

De Gielguorde in De Tike. FOTO JILMER POSTMA

De Gielguorde in De Tike. FOTO JILMER POSTMA

Maandagochtend, voor schooltijd. Een mail voor alle ouders van basisschool De Gielguorde. Het gaat om de gesprekken rond de mogelijke fusie met een school in buurdorp Opeinde, schrijft de schooldirecteur. Een voordeel, zo staat er, is dat er bij een fusie meer rijksgeld vrij komt.

En dan: ,,In ieder geval sluit basisschool De Gielguorde per aanstaande zomer haar deuren.” De school hoort graag voor 14 juni welke nieuwe school de ouders kiezen, en op 10 juli is er een afscheidsmiddag.

Spandoeken

Dat valt de dorpsbewoners rauw op het dak. Diezelfde dag stuurt een groep bezorgde ouders een bericht rond: de sluiting is nog helemaal niet definitief. ,,Directie en bestuur moeten worden overtuigd van het belang en de kracht van een kleine school.” De volgende dag verschijnen er spandoeken op straat.

De medezeggenschapsraad moet advies geven bij het sluiten van een school. Bij De Gielguorde is dat nog niet gebeurd. Ongepast, vindt de MR, om dan toch die brief te sturen. De MR zoekt juridische bijstand, de schooldirectie wordt gevraagd een tweede brief te verspreiden.

Wat is er aan de hand in De Tike? Hoe kon de spanning rond De Gielguorde zo oplopen?

Onder de norm

,,Na de zomervakantie staan er nog maar negentien kinderen op de lijst’’, zegt bestuurder Bas van Loo van scholenkoepel Adenium (voorheen PCBO Smallingerland).

De kleine school heeft na bijna negentig jaar geen bestaansrecht meer, concludeert hij. ,,Ik snap het gevoel en de teleurstelling bij de ouders daarover.”

Jarenlang, zegt Van Loo, schommelde het aantal kinderen rond de veertig. ,,Dat was al onder de gemeentelijke opheffingsnorm, waardoor we elk jaar bij het ministerie om toestemming moesten vragen om de school in stand te houden. Omdat we met al onze eigen scholen samen boven de norm zitten, kon dat.”

'Te vroeg opgegeven'

Toen het leerlingental twee jaar geleden richting de 35 liep, vroeg het bestuur zich openlijk af of De Gielguorde nog wel toekomst had. ,,En sommige ouders gaan dan al met de voeten kiezen, hebben we gemerkt.” In de periode daarna werden er zo’n vijftien kinderen van school gehaald.

,,Dat hat neat te krijen mei krimp”, zegt Jan-Daniël Posthumus cynisch. Hij en veel andere ouders uit De Tike vinden dat het schoolbestuur De Gielguorde voortijdig opgeeft, terwijl het dorp geen leegloop doormaakt.

Bovendien bestaat er behoefte aan kleinschalig onderwijs, zegt Posthumus, ook buiten De Tike. ,,We hienen hjir ek trije bern út Garyp op skoalle.”

Kwetsbaar

Bestuurder Van Loo ziet juist risico’s in die kleine schaal. ,,En niet alleen financieel.” Met maar twee leergroepen vindt hij De Gielguorde te kwetsbaar. En de twee docenten willen ook niet verder, zegt hij. ,,Het oude team was al weg, deze mensen zijn in augustus begonnen en wilden het alleen voor een jaar doen.”

MR-lid Sita de Bruin heeft de indruk dat de scholenkoepel er al langer een punt achter wil zetten. Tussen de stukken van de MR vond ze plannen van een paar jaar geleden, voor onderwijsinnovatie of investeringen op De Gielguorde. ‘Niet bereid’ stond daar bij gekrabbeld.

En dan nu die brief die opnieuw voor onrust zorgt, verzucht ze. ,,Hawwe se alwer in siedsje plant.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland