De Staverse Misthoorn was een gevoelige ziel

De Staverse Misthoorn zwijgt voor altijd, de zingende visboer is niet meer. Doede Bleeker, de kleurrijke troubadour, overleed zondag aan hartfalen. Hij werd 65.

Doede Bleeker voor zijn viswinkel in Stavoren, 2014. FOTO ARCHIEF LC

Doede Bleeker voor zijn viswinkel in Stavoren, 2014. FOTO ARCHIEF LC

Friesland leerde hem kennen door liedjes als Switsokken en Skouderham , ruwgebolsterde feestliedjes in Stavers dialect waarmee Doede Bleeker moeiteloos café en festival op stelten zetten. Zelf had hij op een gegeven moment genoeg van het imago van feestbeest en, meer nog, van het bijbehorende feestpubliek dat zich ook tijdens zijn gevoeliger liedjes luidruchtig weerde.

Gevoelige liedjes

Zulke liedjes maakte hij altijd al. Maar zijn laatste cd, Omarmd op Texel (2007), had van a tot z het karakter van een intieme, persoonlijke luisterplaat. Op dat album bracht hij zijn gevoelige liedjes bijeen, deels opnieuw opgenomen en aangevuld met nieuw werk. ,,Ik ben een gevoelige ziel”, zei hij bij die gelegenheid in deze krant, ,,Dingen van anderen trek ik me ook heel erg aan.” Vandaar ook een liedje over een kennis die een einde aan zijn leven maakte: Bliif nyt soa lang fut .

Maar in de wanhoop en onzekerheid van anderen zat ook die van hemzelf. ,,Ik zou nooit zoiets doen, maar die wanhoop, dat gebrek aan zelfvertrouwen, ja, dat herken ik wel. Daar zit dan ook wat van mezelf in. Daarmee probeer je je in te leven in zo'n persoon, in de chaos in zijn hoofd.”

Ontmoetingsplek

Zes jaar eerder kwam aan zijn huwelijk een einde, en dat greep hem erg aan. Het lied Sij ging fut ging over een vertrekkende geliefde, maar Bleeker ontkende dapper dat dat over zijn eigen ex ging.

Oomzegger Bruno Rummler, zelf ook singer-songwriter, weet wel beter. ,,Ast mei him yn petear wiest, draaide hy der altyd wat omhinne. Mar yn sokke ferskes koest hearre hoe’t it echt siet, hoe’t it echt mei him gie.” Het zat Bleeker dan ook erg dwars dat Omrop Fryslân zulke liedjes negeerde, zodat hij tegen zijn zin de man van Switsokken en Skouderham bleef.

Mede daarom trok hij er de laatste jaren niet veel meer op uit als troubadour. Zijn viswinkel te Stavoren had prioriteit. Dat was ook de plek waar hij inspiratie opdeed, opmerkelijke mensen ontmoette, sterke verhalen hoorde.

Hij was meer dan de man van 'Switsokken' en 'Skouderham'

Hij was een kleurrijke, bekende persoonlijkheid, niet bang om zijn mondje te roeren. Hij bemoeide zich met de acties tegen windmolens en beschuldigde het Algemeen Dagblad van omkooppraktijken bij hun bekende haringtest. Als de skûtsjesilers zijn stadje aandeden, bekortte hij hun wachttijd bij het 'schutten' met een kistje haringen per boot.

Doede Bleeker snuffelde even aan landelijke roem door zijn optreden in de film De kleine blonde dood (1993), naar het boek van Boudewijn Büch. Maar hij zal in de herinnering voortleven als een man met een groot hart, die het dronken publiek op straat bij Friestalig festival Aaipop kalmeerde met een spontaan optreden, een popfestival in Beetsterzwaag op een soortgelijke manier redde toen de boel wegens slecht weer in de soep liep, of op doorreis naar Zwitserland even bij een opening van een expositie van Karst Berkenbosch langsging voor een paar liedjes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Video