De Himpensermar keert terug na 235 jaar drooglegging

Na 235 jaar drooglegging staat de Himpensermar volgende week weer onder water. Tijdelijk. Wetterskip Fryslân experimenteert in de polder met de berging van boezemwater.

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Vanuit de lucht valt meteen op wat de Himpensermarpolder, tussen de Leeuwarder Zuidlanden en Wergea, zo bijzonder maakt. De weilanden binnen de ringdijk van deze klassieke droogmakerij zijn in een theedoekpatroon verdeeld in keurige vierkanten. Zo is het gebiedje van 82 hectare al bij de drooglegging in 1785 ingericht. Alleen aan de noordkant is het oerpoldertje ooit pijnlijk beknot bij de aanleg van de Wâldwei.

Nieuws

menu