De Fryske Taalatlas wijst uit: het gaat goed met het Fries

Inwoners van de provincie spreken, schrijven, luisteren en lezen vaker en beter Fries, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat doen ze overal: thuis, op school, maar vooral: op het werk en met klanten.

Cijfers uit de Fryske Taalatlas 2020.

Cijfers uit de Fryske Taalatlas 2020.

Als de cijfers niet zouden dalen, dan was gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, taal en cultuur) eigenlijk ook tevreden. ,,It klinkt miskien net ambisjeus, mar der ha ek minsken west dy’t seine: oer in pear generaasjes bestiet it Frysk net mear. Dat is perfoarst net wier, docht wer bliken.’’

Nieuws

menu