De Fryske Marren begroot tekort van ruim een half miljoen

Het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure. FOTO LC

De gemeente De Fryske Marren eindigt komend jaar in de rode cijfers. Dat blijkt althans uit de begroting voor 2021.

In eerste instantie becijferde het college van burgemeester en wethouders een plus van ruim 100.000 euro, maar de provincie Fryslân, financieel toezichthouder, ging volgens het college niet akkoord. 

Het college had onder meer een half miljoen euro als positief bedrag opgenomen in de verwachting dat het rijk dat compenseert. Maar die compensatie is nog niet definitief. Na de aanpassingen sluit de gemeente 2021 nu af met een tekort van 538.000 euro. Ook het jaar daarna eindigt in de min. Daarna worden de cijfers weer positief.

Lagere algemene reserve

Het tekort was komend jaar nog groter als de gemeente niet 2,1 miljoen euro uit de algemene reserve had gehaald. Omdat eerder daaruit ook al 4,3 miljoen werd gehaald voor extra coronakosten, is de algemene reserve de komende twee jaar lager dan het benodigde weerstandsvermogen van 8,3 miljoen. Dit geld is bedoeld om risico’s op te vangen.

Een woordvoerder van het college zegt dat binnenkort een plan verschijnt om de reserve te herstellen. Hij noemt de begroting in zijn algemeen ,,verantwoord’’. ,,Maar het is geen rozengeur. We kunnen alles net doen de volgende jaren en we moeten scherp op de beurs letten.’’

Stijging afvalkosten

De afvalstoffenheffing stijgt komend jaar aanzienlijk in de gemeente. Zo gaat de heffing voor een bezitter van de goedkoopste combinatie afvalcontainers met 18 euro (8,6 procent) omhoog. 

Afvalverwerker Omrin liet eerder al weten het gft-verwerkingstarief met 12 euro per ton stijgt. De Fryske Marren zegt dat de gemeentelijke afvalinzameling met 400.000 euro stijgt. De onroerendezakenbelasting voor woningeigenaren daalt juist met 4 procent.

De gemeenteraad praat woensdag over de begroting.

Nieuws

menu