De Friesland, FBTO 54 miljoen in het rood

Zorgverzekeraars De Friesland en FBTO zitten in zwaar weer door te lage zorgpremies en financiële tegenvallers. De holding waartoe beide verzekeraars behoren boekte in 2016 een verlies van 53,7 miljoen euro. Dit jaar loopt dat verlies mogelijk op tot 90 miljoen.

De Friesland hield al rekening met rode cijfers, aldus bestuursvoorzitter Bert van der Hoek. De laatste jaren legt de verzekeraar geld toe uit de eigen reserves om de stijging van de premies te beperken. Dat kostte De Friesland in 2016 feitelijk 11 euro per maand voor elke verzekerde. De aanwas van 42.000 nieuwe klanten in 2016 zorgde onder aan de streep dus niet voor winst.

Verkeerde inschatting

Het negatieve resultaat ligt bijna geheel bij FBTO (-52,6 miljoen.) Daar moest veel meer dan verwacht worden uitgekeerd aan verzekerden. De financiële reserves van FBTO kwamen daardoor eind vorig jaar onder de grens die wettelijk is toegestaan. Vanuit de kant van De Friesland is die buffer weer aangevuld met een lening van 20 miljoen.

Ook is er in het verleden een verkeerde inschatting gemaakt van de schadeposten. Die moeten nu in de jaarstukken worden verrekend. Overigens heeft De Friesland voldoende reserves om de verliezen, ook die van dit jaar, op te vangen.

Geen forse premiestijging

Het forse negatieve resultaat betekent niet automatisch dat de premie vanaf volgend jaar opeens fors zal stijgen, zegt Van der Hoek. ,,We zijn druk bezig met regionale zorgverleners om afspraken te maken over preventie en lagere Friese zorgkosten. Het effect daarvan kunnen we mogelijk al meenemen in de premies van 2018.’’

Nieuws

menu