De Bond Friese Vogelwachten levert wintervoer aan vogelwachten (en dit kun je zelf doen om vogels te helpen)

Pimpelmezen bij een pindanet. Foto LC

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) roept de eigen vogelwachten en burgers op op tot het bijvoeren van vogels die te lijden hebben onder de winterkou.

De bond en opvangcentrum De Fûgelhelling in Ureterp stellen voor de 108 aangesloten vogelwachten op aanvraag balen met 10 kilo wintervoer beschikbaar. Daarmee kunnen in het buitengebied kwetsbare watervogels zoals de waterral en de roerdomp worden bijgevoerd.

Tot vorig jaar was in deze provincie de aan de BFVW gelieerde Stichting Vogelverzorgingsfonds Friesland actief. Die nam zestig jaar lang het voortouw bij het voeren van de vogels gedurende strenge winters. De stichting haalde met een jaarlijkse koekactie geld op om in winters graan en vis in te slaan voor vogelhulp.

In september doekte de stichting zichzelf op vanwege het uitblijven van strenge winters en ook omdat het bestuur op leeftijd was en de eigen spaarrekening geen rente meer opleverde. De overschietende 120.000 euro werd verdeeld over het Agrarisch Natuurfonds Fryslân en opvangcentra De Fûgelhelling en de Fûgelpits.

Tips voor thuis van de BFVW :

De BFVW roept tuin- en balkonbezitters op om de vogels een helpende hand toe te steken met onderstaande tips:

· Hang vetbollen, pinda’s en zaden op: hiervan profiteren diverse mezen, ringmussen en soms ook de vinkachtigen.

· Bied zaden, broodkruim en dergelijke aan op voertafels: roodborst, winterkoning, merel, huismus en natuurlijk ook de al genoemde vogelsoorten zullen hier op af komen. Ook appels doen het op de voertafel goed, zeker de lijsterachtigen houden hiervan.

· Vocht: Sneeuw wordt door vogels gebruikt als waterbron. Is alles bevroren dan is water aanbieden een optie, zet het op een beschutte plek en dek de drinkbak af met gaas, zodat de vogels niet kunnen badderen. Voeg nooit zout toe aan het water! Daar kunnen de vogels ziek van worden.

· Bied schuilplaatsen aan: vogels hebben belang bij plekjes waar ze kunnen schuilen. Maak je vogelhokjes schoon, daar maken ze graag gebruik van om de nacht door te komen. Andere luwe plekken kunnen daar ook voor gebruikt worden.

· Weer katten uit tuinen met vogels. Daardoor creëer je rust bij de voerplek.

· Meld zorgwekkende situaties van vogels in het buitengebied bij de lokale vogelwacht. Die kan inschatten of en hoe er hulp moet worden geboden.

· Meld zieke vogels rechtstreeks bij de Fûgelhelling in Ureterp of de Fûgelpits in Moddergat.

Nieuws

menu