Rubriek Nummer Zoveel: De Bijbel als fundament voor politiek handelen

Tom Bakker.

Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan 39 Friezen; 29 mannen en 10 vrouwen. In deze aflevering: Tom Bakker (57) uit Driezum. Lijst 11, SGP, plek 22.

Waarom SGP? ,,Ik vind Bijbelse politiek heel erg belangrijk. In het leven heb je beginselen nodig waarop je je handelen baseert. Voor mij is de Bijbel het enige juiste fundament. Het gaat niet in de eerst plaats om geld en goed, maar om de relatie die je hebt met God. En, als uitvloeisel daarvan, de steun voor de zwakke medemens die verder niemand heeft. Ook heel belangrijk: zorg voor de schepping.”

De beste campagnetip: ,,Door de coronamaatregelen zijn we met handen en voeten gebonden. We kunnen niet de straat op om campagne te voeren. Gelukkig hebben we elke vrijdag een online-uitzending van Studio SGP. Zo kunnen we christelijke of conservatieve kiezers overtuigen.”

Stel dat ik word gekozen. ,,Dan wil ik een rechtvaardiger belastingstelsel. Eenverdieners worden zwaar benadeeld ten opzichte van tweeverdieners. Dat vind ik nergens op lijken. Mensen moeten zelf kunnen besluiten om de taken in huis en daarbuiten te verdelen. Dat is een privézaak. Daar mag de overheid geen indirecte druk op uitoefenen. Let wel: dit raakt bijvoorbeeld ook alleenstaande moeders. Die hebben helemaal geen keus. Heel wrang.”

Als ik iets in Friesland kan terugdraaien, dan is het: ,,Het is lastig om iets specifieks voor Friesland te noemen. Ik noem liever een probleem dat overal in het land speelt: het Wmo-abonnementstarief dat voor alle gebruikers even hoog is. Daardoor gaat veel geld naar mensen die dat helemaal niet nodig hebben en moeten gemeenten bezuinigen op bijvoorbeeld bibliotheken en dorpshuizen. Ik ben voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.”

Mijn politieke voorbeeld: ,,Kees van der Staaij doet het erg goed als SGP-leider in de Tweede Kamer. Het valt niet altijd mee om christelijke normen en waarden over het voetlicht te brengen. Van der Staaij slaagt erin om een breder publiek dan alleen trouwe SGP’ers aan te spreken.”

Nieuws

menu