Datalek bij Noordelijk Archeologisch Depot. Gegevens van 1371 mensen openbaar

Het informatiesysteem van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Groningen) is vorige maand gehackt. Daardoor kwamen gegevens van 1371 mensen op straat te liggen.

Datalek.

Datalek. Foto: SASCHA STEINBACH

Het datalek werd 9 februari ontdekt toen de website van het Noordelijk Archeologisch Depot onbereikbaar bleek. Ontdekt werd dat webhost Collections Information Technology (CIT) in Leiden door hackers te grazen was genomen.

Persoonsgegevens gestolen

Al snel kwam uit onderzoek naar voren dat persoonsgegevens waren gestolen van mensen die een archeologische vondst hebben gemeld, van depotmedewerkers, onderzoekers en nazaten van vondstmelders.

De NAD-medewerkers werken voor de drie provincies, maar zijn administratief in dienst bij de provincie Groningen. Het ICT-beheer en facilitaire zaken worden door deze provincie uitgevoerd.

Volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse zijn de risico’s voor de betrokkenen beperkt, omdat het gekraakte gegevensbestand niet meer bevat dan voornaam, achternaam en woonplaats. Desondanks is het incident pijnlijk voor de provincie, die een extern securitybedrijf en de politie heeft ingeschakeld om de hack te onderzoeken.

De provincie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. Er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Dit soort dingen kunnen gebeuren. Hackers zijn constant actief. Het is niet de eerste en ook niet de laatste keer dat een organisatie, overheid of bedrijf wordt getroffen’’, zegt Wulfse.

Webhost CIT is druk bezig met het oplossen van de problemen. De dienstverlening wordt stapsgewijs hervat. De site is weer online. De provincie Groningen onderzoekt of de informatiedieven contact hebben opgenomen met de 1371 personen. Afhankelijk van de uitkomst worden verdere maatregelen genomen. Een maatregel die alvast geldt, is dat mensen toestemming wordt gevraagd persoonsgegevens op te mogen nemen.

Depot wettelijk verplicht

Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) is, sinds 1997, de interprovinciale verzamelplek voor bodemvondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe. Gedeputeerde Staten zijn wettelijk verplicht een depot in stand te houden. Hier worden vondsten uit de drie provincies bewaard en geregistreerd.

De website bevat beschrijvingen van archeologische vondsten, zoals type object, materiaal, vindplaats en datering. Via de website worden meer dan 270.000 ‘records’ met vondstdata ontsloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland