Dankzij Wiegel werd Wopke Hoekstra minister van Financiën

Hans Wiegel zorgde ervoor dat Wopke Hoekstra tijdens de kabinetsformatie geen genoegen nam met een staatssecretariaat. Die onthulling staat in Wiegels biografie die vandaag is vrijgegeven.

Hans Wiegel (rechts) aan de keukentafel in zijn woning in Oudega (SWF) met zijn biograaf Pieter Sijpersma.

Hans Wiegel (rechts) aan de keukentafel in zijn woning in Oudega (SWF) met zijn biograaf Pieter Sijpersma. Foto: Niels Westra

Hoekstra vroeg Wiegel om raad toen hij was gepolst als staatssecretaris in het kabinet-Rutte III. Beide mannen kenden elkaar als lid van de Eerste Kamer. Wiegel toog naar Den Haag. Het samenzijn achter de coulissen in het senaatsgebouw – Hoekstra van het CDA en Wiegel van de VVD – leidde tot verwonderde blikken van toenmalig Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, vertelt Wiegel.

,,Ik zeg: ‘Ankie: niet verder vertellen, maar wij zijn aan het samenzweren’. Dat vond Hoekstra prachtig. Hij vroeg of hij staatssecretaris moest worden. Ik heb hem verwezen naar een uitspraak van Dries van Agt: ‘Het staatssecretariaat is een deerniswekkend ambt’.’’

Een uitstekend minister

Hoekstra werd op zijn 41ste minister van Financiën. Hans Wiegel werd op zijn 36ste minister van Binnenlandse Zaken.

Na de kabinetspresentatie in oktober 2017 kreeg Wiegel een bedankje. Het was de eerste brief die Wopke Hoekstra verstuurde als minister van Financiën. ,,In zo’n mooie blauwe envelop.’’ Hij nodigde Wiegel uit voor een kop koffie op het departement. 

Wiegel liet weten graag te komen, maar herinnerde Hoekstra aan zijn voor-voor-voor-voorganger Fons van der Stee. Die nodigde hem altijd pas om half vijf uit, want dan ging de whiskyfles open. Het antwoord kwam per kerende post: dan en dan op die dag, 16.30 uur. ,,Hij heeft goed geluisterd’’, zegt Wiegel. ,,Uiteraard.’’ De whiskyfles is inmiddels opengetrokken. Wiegel noemt Hoekstra ,,een uitstekend minister’’. ,,Maar dat is een minister van Financiën altijd.’’

Getorpedeerd

De biografie van Hans Wiegel is geschreven door Pieter Sijpersma, oud-hoofdredacteur van de  Leeuwarder Courant . Hij heeft er zeven jaar aan gewerkt. Sijpersma ontdekte tijdens zijn zoektocht dat een geheime samenzwering van de twee KVP’ers Dries van Agt en Ruud Lubbers er in 1977 toe leidde dat een tweede kabinet-Den Uyl werd getorpedeerd. 

De twee zwoeren aan de keukentafel nog tijdens hun ministerschap dat Den Uyl koste wat kost geen nieuw kabinet mocht smeden. Uiteindelijk timmerde Van Agt samen met Hans Wiegel in een paar uur het befaamde kabinet-Van Agt-Wiegel in elkaar.

Nadat Wiegel in 1982 commissaris van de koningin werd in Friesland, bleef hij koketteren met een terugkeer naar politiek Den Haag. De nieuw aangetreden VVD-leider Frits Bolke-stein stond hem in de weg. Bolkestein wilde niet aan de kant en Wiegel weigerde om tweede viool te spelen. ,,Nooit had ik dat gedaan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Politiek