Dakletters ‘ja jongu nee juh!’ blijven na 2018

JA JONGU NEE JUH! komt definitief niet meer terug naar het Zaailand Foto: Jacob van Essen

Pandeigenaren en de gemeente Leeuwarden werken mee om de woorden en zinnen die in grote letters op daken in de stad staan na 2018 te laten staan.

Teksten als ‘ja jongu nee juh!’ en ‘nee jonge, ja juh’ die in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 op het Wilhelminaplein verschenen, worden na dit jaar niet weggehaald. De rechtbank, waarop een van deze teksten prijkt, is er zelfs trots op, vertelde Siart Smit vrijdag op een seminar op NHL Stenden hogeschool. Daar hield de NPLD (Europees netwerk ter promotie van taaldiversiteit) een bijeenkomst over het effect van LF2018 op minderheidstalen.

Project Sichtberens

Smit is directeur van één van de onderdelen van LF2018, Lân fan taal. De megaletters maken deel uit van het project Sichtberens. Met de bedoeling taal op een speelse manier zichtbaar te maken, zoals op bruggen en gebouwen. Nu blijkt dat de pandeigenaren mee willen werken, heeft de gemeente Leeuwarden Smit gevraagd met een voorstel te komen om de letters te behouden.

Het project wordt uitgebreid, aldus Smit. Er zijn plannen om bij grote infrastructurele werken, zoals het wegwerk aan de N381, plek in te ruimen om taal zichtbaar te maken. In Harlingen is belangstelling voor het op een speelse manier zichtbaar maken van deze stadstaal.

Taalgebouw Obe

Bekend was al dat het taalgebouw Obe op het Oldehoofsterkerkhof blijft staan. Dit is niet mogelijk voor talenpaviljoen Mem in de Prinsentuin, waar tot eind oktober activiteiten zijn. Mirjam Vellinga van de Afûk, die het programma in Mem coördineert, geeft aan dat het echt als tijdelijk onderkomen was bedoeld en niet mag blijven staan. Bovendien zijn er belangstellende kopers. Overigens is het gebouwtje onthoofd. Een storm twee weken geleden heeft ervoor gezorgd dat het opblaasbare gedeelte boven de rok, met de twee hoofden, gescheurd is. Besloten is dit voor de laatste korte periode niet meer te repareren.

Met meer dan 200.000 bezoekers voor Obe en 50.000 voor Mem lijkt de aandacht voor het Fries en andere minderheidstalen verbeterd te zijn. Maar of de initiatieven van LF2018 echt iets hebben gedaan voor deze talen, is pas over een paar jaar te zien, stelt Smit. Dan moet blijken of er een positievere houding tegenover kleine talen is. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil af van het begrip minderheidstaal. Noem het ‘minder gebruikte taal’, zei zij.

Nieuws

menu