Dagjournaal Kiekes: Wie was Tinco Lycklama à Nijeholt?

De ploeg van het LF2018-dagjournaal gaat in Beetsterzwaag op zoek naar wie Tinco Lycklama à Nijeholt toch was. Daarnaast kijken ze bij het evenement Hout-Vaert.

Het videojournaal wordt gemaakt door  Kweekvijver Noord , een organisatie waar stagiairs van mbo- en hbo-opleidingen samen met professionals in opdracht van NDC mediagroep samenwerken. De redactie van de Leeuwarder Courant stelt hiervoor ruimte op de website beschikbaar.

Appgebruikers klikken hier voor de video .

Nieuws

Meest gelezen