D66 wil macht verleggen naar Friese burger

Inwoners van Friesland moeten met een referendum besluiten van het provinciebestuur van tafel kunnen halen, vindt D66.

Een bindend correctief referendum, dat is wat D66 in Friesland na de provinciale verkiezingen van maart volgend jaar wil invoeren. Eerder dit jaar is landelijk het raadgevend referendum ten grave gedragen, door D66 en andere partijen.

Windmolens als mogelijke optie

Voorbeelden van onderwerpen die zich lenen voor een dwingende burgeruitspraak geeft lijsttrekker Romke de Jong (Gorredijk) niet, maar hij noemt windmolens en de hoogte daarvan als mogelijke optie.

Over de voorwaarden van zo’n referendum - onderwerpen, aantal deelnemers, eisen aan de uitslag - doet D66 nog geen uitspraak. De partij vindt ook dat er een burgerpanel moet komen dat minstens twee keer per jaar adviseert over een provinciaal onderwerp.

Behoud van veenweide

De komende vier jaar moet Friesland voor het veenweidegebied een ‘stip op de horizon’ zetten, zegt De Jong. De provincie moet er volgens hem naar streven de veenweide te behouden . D66 wil de Verder moet Friesland zijn klimaatambities boven die van de landelijke overheid stellen: geen 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 maar 55 procent.

Voor omwonenden van zonne- en windparken wil D66 inspraak en profijt. In landelijke en bewoonde gebieden is een netwerk van insectvriendelijke gebieden nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen 2019