D66 vangt bot: geen extra ruimte voor dorpsmolens

Fractievoorzitter Romke de Jong van D66 kreeg lof voor de inzet, maar genoeg steun in Provinciale Staten was er niet voor het initiatiefvoorstel Romte foar wyn mei de mienskip.

Solitaire windmolen

Solitaire windmolen Foto: archief LC/Siep van Lingen

De Jong deed een uiterste poging om zijn collega’s in de digitale Statenvergadering over de streep te trekken en meer ruimte te geven aan dorpsmolens. ,,Mei ús hjoeddeistige kolleezje binne wy net klear foar de takomst”, zei hij. ,,Wy ha in positive ympuls noadich. It draachflak yn de mienskip is der.”