Cultuurgedeputeerde Poepjes staat met 'hert en siel' achter de nieuwe jury voor de Gysbert Japicxpriis, oud-winnaars niet

Gedeputeerde Sietske Poepjes. FOTO NIELS DE VRIES

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) staat met ,,hert en siel’’ achter de benoeming van de drie juryleden voor de uitreiking van de prestigieuze Gysbert Japicxpriis 2021.

Actrice Nynke Heeg, schrijver Hein Jaap Hilarides en communicatieadviseur Jannes van der Velde vormen dit jaar de jury voor de tweejaarlijkse prijs voor schrijvers en dichters in de Friese literatuur. Zij kiezen dit jaar alleen een winnaar.

De provincie Fryslân en organisator Tresoar stappen af van de opzet om eerst een shortlist met genomineerden te delen. De aandacht moet volgens Poepjes uitgaan naar enkel en alleen de winnaar. Om het werk van de uitverkorene te vieren, wordt een literair weekeind georganiseerd rondom de uitreiking. ,,Sa fiere wy de skriuwer en ús Fryske literatuer’’, aldus Poepjes.

Poepjes moet beleid herzien, zeggen oud-winnaars van de prijs

De keuze voor de juryleden en de opzet voor de uitreiking zette kwaad bloed bij vier oud-winnaars van de Gysbert Japicxpriis. Eppie Dam, Aggie van der Meer, Koos Tiemersma en Abe de Vries pleitten dinsdag in een open brief in de Leeuwarder Courant voor een andere opzet van de uitreiking.

De vier, die behoren tot de top van de Friese literatuurwereld, verwijten de provincie niet open en duidelijk te zijn over de manier waarop de provincie de juryleden benoemt en op welke gronden de winnaar wordt aangewezen. ‘Wy noegje deputearre fan kultuer Sietske Poepjes út om publyklik dúdlikheid te jaan’, schreven ze. Het viertal wil dat Poepjes het beleid herziet.

Volgens hen voldoet de nieuwe jury niet aan de criteria die nodig zijn om een nieuwe winnaar aan te wijzen. Ze zouden te weinig binding hebben met de Friese literatuur. Het steekt de schrijvers van de brief dat de provincie hen - ,,en oare direkt belutsenen by de Fryske literatuer’’ - niet heeft betrokken bij de vernieuwde procedure. ‘Wy miene, en wy wurde yn dat idee befêstige troch de gearstalling fan de adfyskommisje foar 2021, dat sok breder oerlis op syn plak wêze soe.’

Lees ook Lit ús oerlis ha oer de ‘Gysbert’

De brief ‘kaam wol efkes binnen’

Poepjes schrok van de brief. ,,Die kaam wol efkes binnen’’, aldus de gedeputeerde. ,,Mar it is in goeie Fryske gewoante om mei elkoar yn petear te gean. Dat sil ik ek seker dwaan.’’ Ze staat met ,,hert en siel’’ achter de drie nieuwe juryleden, ,,dy’t mei harren betûftens’’ een schrijver zullen voordragen voor de prijs.

De Gysbert Japicxpriis wordt eens per twee jaar uitgereikt, het ene jaar voor Friestalig proza, het andere jaar voor poëzie. In 2019 won Aggie van der Meer de prijs voor haar oeuvre. In 2021 gaat de prijs naar een dichter die heeft gepubliceerd tussen 2017 en 2020.

Nieuws

menu