Cultureel centrum 't Haske in Balk sluit: 'Gjinien wol karre lûke'

Hendrik van der Heide (rechtsonder) met zijn matengroep uit Balk in ’t Haske.

De jeugd komt niet meer en het geld is op. Dus resteert het enige bestuurslid niets anders dan Sociaal Cultureel Centrum ‘t Haske in Balk te sluiten.

,,Gjinien wol de karre mear lûke’’, zegt Pascal de Groot, het enige nog resterende bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum ‘t Haske.

Vroeger? Toen kwam Herman Brood met z’n Wild Romance naar ‘t Haske. De Dijk heeft er gespeeld, Cuby and the Blizzards. En Jan Akkerman, somt De Groot op. ,,Mar ja, dat wie yn de jierren tachtich, lang ferlyn.’’

Gloriejaren

In 2008 onderging het pand in het Balkster centrum nog een grondige verbouwing. Maar daarna kwam de klad erin. ,,De jeugd hat tsjintwurdich oare dingen. En troch sosjal media hoechtst inoar net mear te treffen’’, zegt De Groot.

Tijdens de gloriejaren luidden de jongeren uit het dorp en wijde omstreken er op vrijdag het weekeinde in. Op zaterdag kwamen ze stappen en op zondag was er disco.

Al eerder met sluiten bedreigd

Voor Hendrik van der Heide en zijn vriendengroep was het honk destijds het centrum van hun wereld. ,,No sit de jeugd yn de sûpkeet, mar wy hienen ‘t Haske. It wie in geweldige tiid.’’ De jeugdsoos werd toen ook al eens met sluiting bedreigd. Met een protestactie onder het motto ‘’t Haske t ‘Haasje? Vergeet het maar!’ wist de Balkster jeugd dit te voorkomen.

Van der Heide en zijn maten, nu allen tegen de zestig, wonen inmiddels verspreid door het hele land, maar treffen elkaar nog jaarlijks. De laatste reünie was in Balk. De sluiting van het honk raakt de groep. ,,Hiel spitich foar eltsenien dy’t dêr froeger energzjy ynstutsen hat. Wy woenen altyd wol byspringe’’, aldus de in Hantum woonachtige Van der Heide.

'Ik kin it net allinnich dwaan'

Van een baropbrengst was de laatste jaren amper nog sprake, gemeente De Fryske Marren bouwde de subsidie af. Toen ook vrijwilligers niet meer te vinden waren, besloot De Groot per 1 oktober 2018 te stoppen. ,,Minsken ha wol ideeën, mar wolle neat útfiere. Ik kin it net allinnich dwaan.’’

De VVD-fractie gaf dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente aan het besluit te betreuren. Wethouder Jos Boerland werd om opheldering gevraagd. Hij zei na te zullen gaan "hoe hieraan invulling te geven".

Nieuws

menu