Crone sluit meer drugspanden: is dat effectief?

Burgemeester Crone heeft in 2018 al veertien drugspanden gesloten. Onderzoeker Michelle Bruijn van de RUG betwijfelt of dat effectief is.

Burgemeester Ferd Crone sloot tussen 2007 en 2011 geen enkel drugspand. In 2012, 2014 en 2015 sloot hij jaarlijks een pand. Vanaf dat jaar neemt het aantal sluitingen toe.

Dit jaar zijn er veertien panden gesloten zonder voorafgaande waarschuwing. In vijf andere gevallen werd een waarschuwing uitgedeeld. In 2016 werden veertien panden gesloten, en zes waarschuwingen uitgedeeld, in 2017 vonden er negen sluitingen plaats en zijn vijf eigenaren of huurders gewaarschuwd.

Verplaatsen van probleem

,,Er is nooit onderzoek gedaan naar wat er gebeurt nadat een burgemeester een woning of pand wegens drugsoverlast sluit. Is het sluiten van een woning niet het verplaatsen van het probleem van drugsoverlast? En help je de bewoner niet verder in de problemen? Zeker omdat burgemeesters steeds vaker overgaan tot woningsluitingen lijkt mij onderzoek noodzakelijk”.

Dat zegt Michelle Bruijn van de RUG, zij doet onderzoek naar het sluiten van woningen in het kader van Artikel 13b van de Opiumwet. Dat artikel geeft de burgemeester het recht panden te sluiten als er sprake is van drugshandel.

Dit kan al worden aangetoond doordat een bepaalde hoeveelheid drugs aanwezig is in het pand.

Opleggen waarschuwing is uitzondering

Volgens Bruijn worden de grenzen van Artikel 13b van de Opiumwet steeds verder opgerekt, waardoor burgemeesters makkelijker woningen kunnen sluiten. ,,Dat komt omdat de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, zelf invulling heeft gegeven aan het artikel.

En die invulling gaat verder dan de oorspronkelijke bedoeling van de wet. ,,Het sluiten van een woning voor bepaalde tijd is een laatste redmiddel om drugshandel tegen te gaan.''

,,Het was de bedoeling dat er eerst een waarschuwing zou worden uitgedeeld waarna de burgemeester de woning kan sluiten als er geen verandering optreedt, tenzij sprake is van een ernstig geval. Nu zie je dat burgemeesters direct tot sluiting overgaan, zonder waarschuwing.”

Nieuws

menu