Crisis bij Omrop Fryslân: botsing over leiding en inhoud

Het is crisis bij Omrop Fryslân. Ondernemingsraad en directie liggen op ramkoers. Er bestaat brede onvrede over de leiding en de redactionele inhoud.

Het loopt op de redactie voor nieuws, sport en cultuur niet zoals het moet, schrijft de ondernemingsraad in een interne e-mail. Zowel inhoudelijk als op het persoonlijke vlak zijn er problemen. De ondernemingsraad (or) baseert dit op eigen observaties en op een groot aantal gesprekken met medewerkers.

Situatie speelt al langere tijd